SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Výlety

Naše výlety a exkurzie

2019/20Brno - Macocha - Uherský Brod
2017/18DOD v Archíve ÚPN
Exkurzia v Bibiane
Exkurzia do Viedne
  Čachtický hradný vrch  
  Exkurzia IV. A v základnej škole  
  Denník Anny Frankovej  
  Bratislavské divadlá  
  Múzeum dopravy  
  Gabčíkovo  
2016/17 Za duchmi a strašidlami do Bojníc – výlet I. C  
  Košice - exkurzia  
  Exkurzia do SND  
  Hainburg a Marchegg  
  Exkurzia do ZŠ a MŠ M. Montessoriovej   
  Exkurzia Brno - Moravský Kras - Uherský Brod  
  Poznávací zájazd - Neapol  
  Autistické centrum Andreas  
  Výstava Cosmos  
2015/16 Šarm a čaro Toskánska  
  Biofarma v Stupave  
  Borský Mikuláš Jána Hollého  
  Brno - Moravský Kras - Uherský Brod   
  Toskánsko  
  Krakov – Oswiencim – Wieliczka  
  Gabčíkovo...  
2014/15
SND  
  Historická exkurzia  
  Návšteva UĽUV  
  Exkurzia v  Hudobnom oddelení Mestskej knižnice v Bratislave  
  Návšteva Univerzitnej knižnice  

2013/14

Bratislava z každej strany...  
  Koncoročný výlet I. C  
  Exkurzia do Viedne  
  Exkurzia "Kam smeti letí"  
  Návšteva Univerzitnej knižnice  
  Návšteva Múzea židovskej kultúry...  
  Ekovýlety  
  Exkurzia do Brna...  
  Galéria na poschodí...  
  Odborná exkurzia do MŚ na Damborského...  
  Výlet do Londýna (Neuskutočnil sa pre nedostatočný počet záujemcov)  

<2012/13

Zájazd do Ríma...  


Materská škola v Brucku. Navštívili sme a páčilo sa nám...  


II. B v Bibiane    
  Exkurzia SCR na Letisku M. R. Štefánika - III.B, IV.B FOTO
  Geograficko-poznávací zájazd do Ríma  
III.B  v  Bratislavskej turistickej a informačnej kancelárii na Klobučníckej ulici v Bratislave.
Žiaci III.B triedy v rámci voliteľného predmetu Služby v cestovnom ruchu vo štvrtok – 27. septembra 2012 pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu navštívili Bratislavskú turistickú a informačnú kanceláriu.
Odborný výklad o činnosti a službách kancelárie im poskytli odborní pracovníci, ktorí žiakov informovali o sprievodcovskej činnosti, organizovaní vlastivedných podujatí a propagácii Bratislavy ako turistickej destinácie . Aj touto cestou  im ďakujeme za ochotu a profesionálny prístup.                                                                                         Mgr. Mária Niková 

2011/12

Výlet do Paríža  
  Exkurzia do Viedne  
  Exkurzia do Vysokých Tatier   


Exkurzia do Brna  
  Schaubmarov mlyn  


Umenie proti zabúdaniu  


Exkurzia do Brna a Literárna súťaž  


Exkurzia zo Služieb CR na Veľtrh CR ITF Slovakiatour v Inchebe 20.01.12   -  III.B a IV.C

FOTO


FOTO


Exkurzia Brno - Moravský Kras - Uherský brod FOTO


Poďte s nami do Paríža..... viac  


Exkurzia IV. C - Sprievodcovské služby v historickom centre Bratislavy FOTO  


Exkurzia III. B - Služby cestovného ruchu   FOTO   

 

Komentár k exkurzii III. B - Nicole Hájková  


Bratislavská turistická a informačná kancelária - IV.C -  Služby cestovného ruchu   
  Spojená škola pre slabozrakých a nevidiach na Svrčej ulici - III.A   

2010/11 

Mońki, Poľsko     
  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva  
  Brno  
  Exkurzia Finesa - III.A   

2009/10

Londýn  
  Tatry    

Najnovšie