SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2013/14 Brno

2013/14 Brno

2013/14

 Fotogaléria TU...


Exkurzia Brno - Moravský kras - Uherský Brod
 
Termín : 15. - 16. 10. 2013
Účastníci : žiaci III. B (14) , III.C (21), II.C (6) - spolu 41 žiakov
Pedagogický dozor :  Mgr. Slavka Šajdíková – vedúca exkurzie
                                     Mgr. Mária Niková
Plán exkurzie :
15.10.2013 (utorok) : 7:45 zraz žiakov pri zimnom štadióne v Dúbravke a presun do Brna-bus
10:15 – 11:15 Mendelov kláštor (život a dielo J.G.Mendela, základy genetiky)
peší presun na hrad Špilberk
12:00 – 13:30 prehliadka podzemných priestorov ( kasematy) a katedrály na Špilbergu
13:30 – 14:30 rozchod, prestávka na obed
presun autobusom k múzeu Antropos
15:00 – 16:00 prehliadka múzea Antropos
16:00 – 17:30 presun autobusom do moravského krasu na chatu Macocha, ubytovanie
18:00 – 19:00 večera
19:00 – 22:00 spoločenský večer, osobná hygiena
22:00 –  6:30 nočný kľud
16.10.2013 (streda) : 6:30 - budíček, osobná hygiena
7:00 - raňajky, naloženie batožiny do autobusu
7:45 - peší presun lesom ku vchodu do Punkevnej jaskyne
9:20 - prehliadka jaskyne a peší presun na parkovisko Skalní mlýn
10:30 – 12:30 presun autobusom do Uherského Brodu
12:30 – 13:30 prestávka na obed
14:00 – 16:00 exkurzia v múzeu J. A. Komenského
17:00 – 20:00 presun autobusom cez Trenčín do Bratislavy
 
Pozn.: všetky vstupy, 1x ubytovanie, 1x raňajky, 1x večera sú zabezpečené, tiež autobus.
Predpokladané finančné náklady na osobu sú 25 € a 550 Kč (aj s cestovným poistením).
Na stravu treba mať ešte nejakú finančnú rezervu v českých korunách.
 
   
   
 

Najnovšie