SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Kontakt

Základné informácie, adresa, telefónne čísla a mapa, kde nás nájdete.

Zriaďovateľ školy:
Bratislavský samosprávny kraj
Sabinovská ul. 16
P. O. BOX 106
820 05 Bratislava 25

Adresa školy:
Bullova 2, 
P. O. BOX 7, 
840 11 Bratislava 411

Telefónne čísla:
02 / 6436 5940 - M. Petrášová - tajomníčka

02 / 6428 4766 - H. Bieliková - ekonómka

02 / 6446 3435 - Mgr. T. Filová - zástupkyňa riaditeľky

02 / 6446 3435 - PaedDr. S. Janovičová - zástupkyňa riaditeľky  

02 / 6436 5605 - Mgr. G. Šimončičová - riaditeľka


Email:
sos.bullova@region-bsk.sk
psabullova2@pobox.sk

Kde nás nájdete?
Na začiatku bratislavskej štvrte Dúbravka, v sídlisku za zimným štadiónom.

Spojenie MHD:
autobus č. 84, 83, 20, 120, 35 - zastávka Lipského
električka č. 4, 5  - zastávka Damborského
Vlakové spojenie:

zo stanice Lamač 10 minút chôdze
z hlavnej stanice 15 minút MHD

Možnosti ubytovania v internáte:

Školský internát
Trnavská cesta 2
821 08 Bratislava
02/555 712 90 - spojovateľka
02/555 633 91
dievcensky.internat@gmail.com
www.najinternat.sk
dmszs@chello.sk - vedenie

Školský internát - Elokované pracovisko
Saratovská 26
841 02 Bratislava - Dúbravka
Tel.: 02/64363492-zborovňa
Tel.: 02/64366540-spojovateľ
Mail zborovňa: zborovna.saratov@gmail.com

    Najnovšie