SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Dni otvorených dverí

Opäť vás pozývame na našu školu...

Deň otvorených dverí na Strednej odbornej škole pedagogickej na Bullovej sa v školskom roku 2022/23 uskutoční v dvoch termínoch:

1) DOD 1. termín - 17. 10. 2022 - 14:00 - 15:30

2) DOD 2. termín - 06. 02. 2023 - 14:00 - 15:30

Pozývame všetkých záujemcov na Dni otvorených dverí, ktoré budú zamerané na predstavenie denných študijných odborov. Návštevníci uvidia učebne a ostatné priestory školy a zároveň si budú môcť pozrieť ukážky talentových skúšok. 

Ukážky talentoviek:

https://youtu.be/OYQHgYIvhgE

https://youtu.be/XVWZsOa7JRg

Študijný odbor vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť - PrezentáciaDOD (18 obrázkov v galérii)

Najnovšie