SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Rada školy

Obsadenie a zápisnice.

Členovia Rady školy:

1) Mgr. Stanislava Lukáčová (predseda RŠ, pedagogický zamestnanec)

2) Mgr. Miroslava Vráblová (podpredseda RŠ, pedagogický zamestnanec)

3) Helena Bieliková (tajomníčka RŠ, nepedagogický zamestnanec)

4) RNDr. Jaromír Šíbl, PhD (zástupca BSK)

5) Ing. Juraj Káčer (zástupca BSK)

6) RNDr. Martin Zaťovič (zástupca BSK)

7) MUDr. Juraj Štekláč , PhD, MPH (zástupca BSK)

8) Marcela Švecová (rodič)

9) Jaroslava Jančigová (rodič)

10) Mgr. Ľubomíra Novosadová (rodič)

11) Nikoleta Griezlová (predseda  Žiackej školskej rady) 

 Kontakty na členov RŠ sa nachádzajú na sekretariáte SOŠPg

Zápisnice:

Školský rok 2019/20

1) 23. september 2019

Školský rok 2018/19

1) 24. september 2018

2) 28. január 2019 - 1. časť

    28. január 2019 - 2. časť

      Najnovšie