SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Rada školy

Obsadenie a zápisnice.

Priezvisko, meno, titul Funkcia v RŠ Delegovaný/volený za
Varadinková Jana, PhDr. predseda pedagogických zamestnancov

podpredseda pedagogických zamestnancov
Bieliková Helena tajomník nepedagogických zamestnancov
Šimová Marcela  člen  rodičov 

člen rodičov  
Novosadová Ľubomíra, Mgr.  člen  rodičov  
Káčer Juraj, Ing.  člen  zriaďovateľa
Šíbl Jaromír, RNDr. PhD. člen  zriaďovateľa 
Štekláč Juraj, MUDr. PhD. MPH člen  zriaďovateľa 
Zaťovič Martin, RNDr.  člen  zriaďovateľa 

predseda žiackej rady  žiakov školy 

 Kontakty na členov RŠ sa nachádzajú na sekretariáte SOŠPg

Zápisnice:

(02. október 2017)
strana 1
strana 2
 
(20. november 2017)
strana 1
strana 2
 
(16. apríl 2018)
strana 1
strana 2

      Najnovšie