SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Rada školy

Obsadenie a zápisnice.

Členovia Rady školy:

1) PhDr. Jana Varadínková
predseda RŠ, pedagogický zamestnanec

2) Mgr. Miroslava Vráblová
Podpredseda RŠ, pedagogický zamestnanec

3) Helena Bieliková
tajomníčka RŠ, nepedagogický zamestnanec

4) RNDr. Jaromír Šíbl, PhD
zástupca BSK

5) Ing. Juraj Káčer
zástupca BSK

6) RNDr. Martin Zaťovič
zástupca BSK

7) MUDr. Juraj Štekláč , PhD, MPH
zástupca BSK

8) Marcela Švecová
rodič

9) Marcela Šimová
rodič

10) Mgr. Ľubomíra Novosadová
rodič

11) Nikoleta Griezlová
predseda  Žiackej školskej rady 

 Kontakty na členov RŠ sa nachádzajú na sekretariáte SOŠPg

Zápisnice:

Školský rok 2018/19

24. september 2018

28. január 2019 - 1. časť

28. január 2019 - 2. časť


Školský rok 2017/18

(02. október 2017)
strana 1
strana 2
 
(20. november 2017)
strana 1
strana 2
 
(16. apríl 2018)
strana 1
strana 2

      Najnovšie