SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Rada školy

Obsadenie a zápisnice.

ŠTATÚT RADY ŠKOLY


Členovia Rady školy:

1) Mgr. Stanislava Lukáčová (predseda RŠ, pedagogický zamestnanec)

2) Mgr. Miroslava Vráblová (podpredseda RŠ, pedagogický zamestnanec)

3) Helena Bieliková (tajomníčka RŠ, nepedagogický zamestnanec)

4) RNDr. Jaromír Šíbl (zástupca BSK)

5) Ing. Juraj Káčer (zástupca BSK) - do 14. 2. 2021

    PhDr. Jozef Martiš (zástupca BSK) - od 15. 2. 2021

6) RNDr. Martin Zaťovič (zástupca BSK)

7) MUDr. Juraj Štekláč  (zástupca BSK)

8) Ing. Milan Antalík (rodič)

9) Jaroslava Jančigová (rodič)

10) Peter Rosík (rodič)

11) Petra Jančigová (zástupkyňa  Žiackej školskej rady pri SOŠPg) 

 Kontakty na členov RŠ sa nachádzajú na sekretariáte SOŠPg

Zápisnice:

Školský rok 2020/21

1) 28. 10. 2020

Školský rok 2019/20

Rada školy - Poverenie (13. 01. 2020)

1) 23. september 2019

2) 27. január 2020

3) 08. júl 2020 - Ustanovujúca schôdza


Školský rok 2018/19

1) 24. september 2018

2) 28. január 2019 - 1. časť

    28. január 2019 - 2. časť

      Najnovšie