SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Rada školy

Obsadenie a zápisnice.

ŠTATÚT RADY ŠKOLY


Členovia Rady školy:

1) Mgr. Stanislava Lukáčová (predseda RŠ, pedagogický zamestnanec)

2) Mgr. Miroslava Vráblová (podpredseda RŠ, pedagogický zamestnanec)

3) Helena Bieliková (tajomníčka RŠ, nepedagogický zamestnanec)

4) RNDr. Jaromír Šíbl (zástupca BSK) do 16. 2. 2023
    Mgr. Jana Zápalová (zástupkyňa BSK) od 17. 2. 2023

5) Mgr. Patrik Szabo (zástupca BSK) do 16. 2. 2023
    Tomáš Husár (zástupca BSK) od 17. 2. 2023 

6) RNDr. Martin Zaťovič (zástupca BSK)

7) MUDr. Juraj Štekláč  (zástupca BSK)

8) Ing. Milan Antalík (rodič)

9) Zuzana Balogová (rodič)

10) Peter Húska (rodič)

11) Natália Sofia Uhláriková (zástupca žiakov) 

 Kontakty na členov RŠ sa nachádzajú na sekretariáte SOŠPg

Zápisnice:

Školský rok 2022/23

1) 24. 10. 2022

2) 06. 02. 2023

3) 17. 04. 2023

4) 09. 06. 2023


Školský rok 2021/22

1) 27. 09. 2021

2) Zápisnica z hlasovania per rollam 2/2022 konaného v dňoch 17. 01. 2022 až 19. 01. 2022

3) Zápisnica z hlasovania per rollam 3/2022 konaného v dňoch 23. 02. 2022 až 25. 02. 2022 

4) 11. 04. 2022

5) Zápisnica z hlasovania per rollam 4/2022 konaného v dňoch 08. 6. 2022 až 10. 6. 2022


Školský rok 2020/21

1) 28. 10. 2020

2) 31. 05. - 01. 06. 2021 - Hlasovanie per rollam 1/2021

Školský rok 2019/20

Rada školy - Poverenie (13. 01. 2020)

1) 23. september 2019

2) 27. január 2020

3) 08. júl 2020 - Ustanovujúca schôdza


Školský rok 2018/19

1) 24. september 2018

2) 28. január 2019 - 1. časť

    28. január 2019 - 2. časť

      Najnovšie