SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Školský parlament

Činnosť a zápisnice

2022/23

Nový štatút Školského parlamentu

Členovia Školského parlamentu

Jakub Šimovič3. BCpredseda Školského parlamentu
Rastislav Kotlárik3. BCpodpredseda Školského parlamentu
Sofia Uhláriková3. BCzástupkyňa žiakov v Rade školy
Erik Pilo2. DEpodpredseda Školského parlamentu, druhý zástupca v Rade školy
Natália Ďurišková3. D
Agátka Fabšičová2. A
Oliver Klačko4. BC
Magdaléna Zemanová1. BC
Lea Kurincová4. A

Etický kódex členov Školského parlamentu pri Strednej pedagogickej škole, Bullova 2

Zápisnice 2022 - 2023:

Zápisnica z voliebVoľby predsedu ŠPZápisnica 1 - 17. 10. Zápisnica 2 - 25. 10. 
Zápisnica 3 - 14. 11.Zápisnica 4 - 28. 11.Zápisnica 5 - 23. 01.Zápisnica 6 - 14. 02.
Zápisnica 7 - 06. 03.Zápisnica 8 - 17. 04.Zápisnica 9 - 04. 05.

Podľa zákona 596/2003 O štátnej správe a školskej samospráve (Novela od 1. 1. 2022) § 39hg Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2022: 
Žiacke školské rady ustanovené podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021 sa považujú za ŠKOLSKÉ PARLAMENTY podľa predpisov účinných od 1. januára 2022.2021/22

Štatút žiackej školskej rady
Zoznam predsedov a podpredsedov

Zápisnice

17. 09. 2021 - Voľby17. 09. 202104. 10. 202102. 11. 202116. 11. 2021
30. 11. 202110. 12. 202111. 01. 202209. 02. 202222. 02. 2022
24. 03. 202220. 04. 202212. 05. 202214. 06. 2022
2020/21 

Zástupcovia tried v žiackej školskej rade v školskom roku 2020/21

Zápisnice

1) 23. 09. 2020

Zástupcovia tried v žiackej školskej rade v školskom roku 2019/20

2019/20 - Zápisnice

1) 13. 09. 2019

2) 18. 09. 2019

3) 25. 10. 2019

4) 27. 11. 2019

5) 22. 01. 2019

6) Zápisnica z volieb do Rady školy (22. 01. 2020)

7) Zápisnica z volieb (25. 02. 2020)

2018/19 - Zápisnice

1) 13. 09. 2018

2) 21. 09. 2018

3) 18. 10. 2018

4) 30. 11. 2018

5) 14. 03. 2019

6) 03. 04. 2019

2017/18 Zápisnice TU...
2016/17 Zápisnice TU...
2015/16 Zápisnice TU...
2014/15 Zápisnice TU...
2013/14 Zápisnice TU...

Najnovšie