SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Centrum ped.-psych.por.

Centrum ped.-psych.por.

Exkurzia I.B triedy do Centra pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie, Fedákova ul. v Bratislave sa uskutočnila dňa 26.1.2011. Organizáciu zabezpečila kontaktná osoba - p.Nemethová za CPPPP a za Pasa Mgr. D. Brlášová.
Cieľom exkurzie bolo rozšíriť si vedomosti o činnosti školských zariadení - Centra, nazrieť do vlastnej duše - osobnosti žiaka, ponúknuť pomoc pri rôznych problémoch. (Učivo PED a PSY)
Mgr. D. Brlášová                                                                                                                Fotogaléria

 

Najnovšie