SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Študijné odbory

Vyberte si odbor, ktorý vás zaujal a po kliknutí na jeho názov sa vám otvoria podrobné informácie.

7649 M 
učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
4-ročné denné štúdium pre absolventov základnej školy 
 
   
7662 M  
animátor voľného času
 (kultúrno-výchovný pracovník)
4-ročné denné štúdium pre absolventov základnej školy 
 
   
7669 M  
pedagogické lýceum
 (do šk. r. 2016/17 - experimentálne overovanie)
4-ročné denné štúdium pre absolventov základnej školy
 
   
7670 M 
pedagogický asistent
(od šk. r. 2017/18)
4-ročné denné štúdium pre absolventov základnej školy
 
   
7646 M
vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

4-ročné denné štúdium pre absolventov základnej školy
 
   
7649 N
učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

2-ročné externé pomaturitné kvalifikačné štúdium
 

Najnovšie