SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Študijné odbory

Vyberte si odbor, ktorý vás zaujal a pozrite si charakteristiku odboru v školskom vzdelávacom programe

Štvorročné denné štúdium pre absolventov základnej školy:

1) 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

2) 7662 M animátor voľného času (v šk. r. 2023/24 neotvárame)

3) 7670 M pedagogický asistent

4) 7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť (Prezentácia odboru TU)

Dvojročné externé pomaturitné kvalifikačné štúdium:

7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Najnovšie