SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2016/17 Andreas

2016/17 Andreas

2016/17 Odborná exkurzia v autistickom centre ANDREAS v Bratislave
 
Zúčastnené triedy : III. C a IV. C spolu 33 žiakov, učitelia: T. Filová, D. Drobná

Aj v tomto školskom roku sme so žiakmi absolvovali exkurziu v autistickom centre Andreas. Program bol zaujímavý a profesionálne pripravený. Po úvodnej prednáške p. psychológa J. Šikru o poruchách autistického spektra a problémoch ľudí s poruchou autizmu padali rôzne otázky, vyjasňovali sa aj fámy, ktoré sa vo verejnosti šíria pod vplyvom seriálov, a médií. Nasledoval film Tak ďaleko a tak blízko, režiséra P. Vojteka, film vznikal v spolupráci s centrom Andreas počas siedmich rokov. Mali sme tak možnosť priamo vidieť na jednotlivých osudoch klientov – autistov a ich rodín aspoň časť škály autizmu a jeho konkrétnych prejavov a problémov, s ktorými sa v bežnom živote oni a ich blízki stretávajú.

Prehliadka diagnostických a terapeutických ambulancií našim žiakom priblížila formy práce s autistickými deťmi. Všetkých nadchla miestnosť – snoezelen (kontakt na pomôcky na konci). Napriek tomu, že exkurzia trvala takmer štyri hodiny, čas ubehol pomerne rýchlo a žiaci odchádzali bohatší o nové informácie a skúsenosti. Ďakujeme všetkým pracovníkov centra Andreas za zaujímavú profesionálne pripravenú exkurziu.
„Autizmus je pervazívna vývinová porucha (ďalej len "autizmus", pričom máme na mysli niektorú z porúch artistického spektra, to znamená, že je postihnutá celá štruktúra osobnosti. Pojem pervazívna, znamená prenikavý, t.j. práve táto vlastnosť predurčuje vysvetlenie celého pojmu pervazívne vývinové poruchy, ako poruchy, ktoré prenikajú celou štruktúrou osobnosti predovšetkým z kvalitatívneho hľadiska (oproti kvantitatívnym zmenám charakteristickým pre mentálnu retardáciu). Tým sa vysvetľuje, prečo nie je možné autizmus jednoducho porovnať s mentálnym postihnutím. Starostlivosť o ľudí s niektorou z porúch autistického spektra vyžaduje iné špecifiká ako u ľudí s mentálnym postihnutím alebo inou poruchou.“ ( zo stránky: http://andreas.sk/ )
PS. Pre všetkých obdivovateľov vizuálnych pomôcok: http://www.sensa-shop.sk/6-zrakove- podnety/ page1image16336 page1image16496
  Mgr. T. Filová
   Fotogaléria...
   
 

Najnovšie