SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2016/17 Kosice_Exkurzia

2016/17 Kosice_Exkurzia

2016/17 Správa z exkurzie I. A triedy do Košíc
 
Termín: 27. – 29. 6. 2017
Pedag. dozor: Ing. Hronská, Mgr. Viktória Oleksová, PhDr. Jana Varadínková
Počet žiakov: 16
 
Doprava:                           rýchlik 7,55 z BA hl. st.                                                                       
Ubytovanie s raňajkami: Garni Hotelová Akadémia, Južná trieda 10
 
Utorok 27. 6. 2017
Príchod a ubytovanie o cca 14,30
Prehliadka centra mesta so sprievodcom
Rozchod, večera individuálne
 
Streda 28. 6. 2017
Doobeda:  Steel park – zábavné technické centrum, prehliadka so sprievodcom
Obed v školskej jedálni Strednej zdravotníckej školy (SZŠ) v centre mesta
Poobede: Múzeum Košického zlatého pokladu s animačným programom, ryžovanie zlata
Návšteva ZOO
Večer: centrum mesta, spievajúce fontány, večera individuálne                                                                     
 
Štvrtok 29. 6. 2017                                                                                                                                                    
Doobeda:
Východoslovenské múzeum Miklušova väznica- expozícia historickej mestskej väznice
s mučiarňou a priľahlým katovým bytom
Expozícia obchodu, remesiel a meštianskeho bývania
Veža katedrály s výhľadom na mesto
Obed SZŠ
Odchod z Košíc o 14:08, príchod do Bratislavy hl. st. o 20:10
 
Cieľom exkurzie bolo navštíviť 2. najväčšie mesto na Slovensku, zoznámiť sa s jeho polohou,
históriou, architektúrou, životom v minulosti a dnes. Okrem zoznámenia sa s mestom Košice
bolo cieľom lepšie vzájomné spoznanie sa žiakov v novom prostredí a upevnenie vzťahov
v kolektíve.
Exkurzia bola zrealizovaná v súlade s programovo-organizačným zabezpečením bez
výchovných, resp. zdravotných problémov. 
 
Ing. Daša Hronská, tr. uč. I.A
30. 6. 2017
  Fotogaléria...
 
 

Najnovšie