SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Brno_maj2012

Brno_maj2012

 
Organizačné pokyny a program exkurzie do Brna 2. - 3. 5. 2012

odchod:   streda 2.5.2012 ráno o 7.30 
  autobus bude pristavený pred zimným štadiónom v Dúbravke
predpokladaný návrat : štvrtok 3.5. okolo 18.00 
treba mať so sebou: občiansky preukaz
  európske zdravotné poistenie ( kto má)
  vreckové na jedlo
  športovú obuv
  teplejšie oblečenie do jaskyne
Program :  
Streda 2.5.  
cca 9.30 -11.00   Mendlovo múzeum
cca 11.30 – 13.00 kasematy na Špilberku
cca 13.00 – 13.30   prehliadka katedrály sv. Petra a Pavla  
cca 13.30 – 15.15  obedová prestávka, individuálny program  
16.00   planetárium s programom Živá planeta  
17.00 presun autobusom do chaty Macocha v Moravskom Krase  
  ubytovanie, večera, prehliadka okolia, hry  
Štvrtok 3.5.    
8.40   vstup do Punkevní jeskyne  
10.00 – 12.00   presun autobusom do Uherského Brodu  
do 14.00  obedová prestávka, individuálny program  
14.00   vstup do múzea Jána Ámosa Komenského  
cca 15.30 – 18.00   presun autobusom do Bratislavy  
                                           
                              

 

Najnovšie