SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Aktuálne udalosti

10. 12. 2019 Irán - Zahalená krása - DK Dúbravka (10:00)

Žiaci 1. ročníka a II. BC

12. 12. 2019 Konzultácie v ŠPZ

16. 12. 2019 Deň otvorených dverí (14:00 - 16:00)

18. 12. 2019 Vianočné tvorivé dielne

Žiaci II. A, III. C, IV. C a IV. A

19. 12. 2019 Vianočné umelecké dopoludnie (09:00)

19. 12. 2019 Vianočný obed pre zamestnancov školy

20. 12. 2019 Koncert, triedne vianočné besiedky (09:00)

23. 12. 2019 - 07. 01. 2020 Zimné prázdniny

08. 01. 2020 Nástup do školy po prázdninách