SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Aktuálne udalosti

21. - 25. 01. 2019 Educate Slovakia

Anglický týždeň pre žiakov 4. ročníka.

23. 01. 2019 Koniec klasifikácie za 1. polrok

28. 01. 2019 Klasifikačná porada (14:30), konzultácie pre rodičov (17:00)

14:30 Pracovná a klasifikačná porada

16:00 Rada školy 

17:00 Konzultácie pre rodičov

17:30 Rada rodičov

31. 01. 2019 Študentské prezidentské voľby

Workshop pre všetkých žiakov školy - 3. - 4. vyučovacia hodina - priestory školskej jedálne.

01. 02. 2019 Polročné prázdniny

04. 02. 2019 Deň otvorených dverí

11. - 15. 02. 2019 Educate Slovakia

Anglický týždeň pre žiakov 3. ročníka.

11. 02. 2019 Pracovná porada (14:30)

12. 02. 2019 Opravné maturity (08:30)

13. 02. 2019 I Want To Break Free (14:45)

Hudobno animačné podujatie v jedálni školy pre všetkých záujemcov.

14:45 - 16:15

Dress code: 70. - 80. roky alebo ako členovia kapely QUEEN.