SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Aktuálne udalosti

30. 06. 2022 Koniec školského roka - Vysvedčenia (09:00)

01. 07. 2022 Záverečná hodnotiaca pedagogická rada (10:00)

04. 07. 2022 Teambuilding zamestnancov školy - Spoločné maľovanie (09:00)

11. 07. - 19. 08. 2022 Čerpanie dovoleniek