SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Aktuálne udalosti

22.. - 28. 06. 2019 Exkurzia Barcelona

26. 06. 2019 Talentovky na ŠPZ (08:00)

26. 06. 2019 Riaditeľské voľno

28. 06. 2019 Vysvedčenie (09:00)

28. 06. - 01. 07. 2019 Zasadnutia predmetových komisií

02. 07. Hodnotiaca porada (08:00)

03. 07. 2019 Spoločný výlet zamestnancov školy (10:00)

08. 07. - 20. 08. 2019 Čerpanie dovoleniek