SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Aktuálne udalosti

24. 09. 2021 Vzdelávacie poukazy

27. 09. 2021 Pedagogická rada (15:15), Rada školy (16:15), ZRPŠ (17:00), Rada rodičov (17:30)

30. 09. 2021 Konzultácia v ŠPZ (14:00)