SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Aktuálne udalosti

18.- 28. 09. 2020 Biela pastelka - stacionárna pokladnička

01: 10. 2020 Konzultácie v ŠPZ (14:00)

Vstup do budovy školy o 13:55 pri dodržaní hygienických opatrení.

28. 09. 2020 Školenie BOZP, Pedagogická rada, Rada školy, konzultácie

14:30 Školenie BOZP

15:00 Pedagogická rada

17:00 Rada školy

Konzultácie rodičov s triednymi učiteľmi

02. 10. 2020 Účelové cvičenie - 2. ročník