SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Aktuálne udalosti

16. 11. 2018 Výber tém PČOZ - ŠPZ (do 13:30)

16. 11. 2018 Silná ruka - oblastné kolo

16. 11. 2018 Ďalšie konzultácie v ŠPZ (13:30)

19. 11. 2018 Klasifikačná porada, konzultácie pre rodičov

14:30 Klasifikačná porada, pedagogická rada

Konzultácie pre rodičov - počas celého týždňa v konzultčných hodinách alebo po dohode

20. 11. 2018 Olympiáda v ANJ (10:55)

Školské kolo

21. 11. 2018 Exkurzia JOJ (11:40)

Žiaci I. D za 1. miesto v súťaži Halloween.

22. 11. 2018 Olympiáda v NEJ (11:50)

Školské kolo

22. 11. 2018 Pocta sv. Cecílii (09:50)

Účasť všetkých žiakov školy.

27. 11. 2018 Divadelný workshop

Žiaci II. C v Iuvente.