SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Aktuálne udalosti

21. 10. 2019 Pedagogická rada (14:30)

21. 10. 2019 Zverejnenie tém a inštruktáž k PČOZ MS

Pre žiakov 4. ročníka

21. 10. 2019 Kým kohút nezaspieva (08:00)

1. - 3. vyučovacia hodina - žiaci 4. ročníka

23. - 24. 10. 2019 Exkurzia Brno - Moravský Kras - Uherský Brod

Žiaci - výber 3. a 4. ročníka

24. 10. 2019 Konzultácie v ŠPZ