SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Aktuálne udalosti

06.07. - 21.08.2018 - Čerpanie dovoleniek zamestnancami školy

22.08.2018 - Nástup pedagógov po dovolenke

23.08.2018 Opravné skúšky z cudzieho jazyka (08:00)

24.08.2018 - Druhé kolo talentoviek do prvého ročníka ŠPZ (09:00)

27.08.2018 - Pedagogická rada (09:00)

28.08.2018 - Opravné skúšky (08:00)

30. - 31.08.2018 - Dovolenka pedagógov

03.09.2018 - Začiatok školského roka (09:00)

11.09.2018 - Opravné maturity (08:00)