SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Aktuálne udalosti

23. 01. 2020 Koniec klasifikácie za 1. polrok

23. 01. 2020 Konzultácie v ŠPZ

27. 01. 2020 Klasifikačná a pedagogická rada, Rada školy, Rada rodičov, ZRPŠ

14:30 Klasifikačná a pedagogická rada

16:00 Rada školy

17:00 Triedne aktívy ZRPŠ

17:30 Rada rodičov