SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Aktuálne udalosti

18. - 22. 03. 2019 Stáž pedagogičky z Portugalska

Na rôznych vyučovacích hodinách - Isabel Braga.

22. 03. 2019 Teatro Wústenrot - Romeo a Júlia (11:00)

Divadelné predstavenie v anglickom jazyku - výber žiakov.

25. 03. 2019 Moliére - Cirkus Scapin

Večerné divadelné predstavenie - výber žiakov.

25. - 27. 03. 2019 Exkurzia Krakow - Osvienčim

Výber žiakov

25. 03. 2019 Okresné kolo vo volejbale žiačok