SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Aktuálne udalosti

26. - 29. 06. 2020 Odovzdávanie učebníc podľa harmonogramu

30. 06. 2020 Odovzdávanie vysvedčení a ukončenie školského roka (09:00)

29. 06. - 01. 07. 2020 Zasadnutie predmetových komisií

02. 07. 2020 Hodnotiaca pedagogická rada (09:00)

08. 07. 2020 Ustanovujúca schôdza Rady školy (11:00)