SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Aktuálne udalosti

28. 03. 2023 Olympiáda kritického myslenia - krajské kolo (08:00 - 12:00 online - 5 žiakov)

31. 03. 2023 Koniec vykurovania školy z dôvodu rekonštrukcie a vyregulovania centrálneho kúrenia

03. 04. 2023 Klasika v grafickom románe - Divadelný ústav - II. A

04. 04. 2023 Prezentácia voliteľných predmetov pre žiakov 3. ročníka (11:00)

05. 04. 2023 Riaditeľské voľno z dôvodu rekonštrukčných prác

06. - 11. 04. 2023 Veľkonočné prázdniny