SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Aktuálne udalosti

25.09.2023 Pedagogická rada (15:00), Rodičovské združenie (17:00), Rada rodičov (17:30)

27.- 29. 09. 2023 KOŽAZ - Tatranské Matliare - žiaci 3. r.

28. 09. 2023 Ekotopfilm - II. DE (5.-6. vyuč. hod.), II. A, III. BC (po 3. hod.)

28. 09. 2023 Konzultácie v ŠPZ (14:00)

29. 09. 2023 Záväzné prihlášky na maturitné skúšky - žiaci 4. r.