SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Aktuálne udalosti

10. - 14. 02. 2020 Divadelný festival

Divadelný festival 10.2. – 14.2.2020
pri príležitosti 100. výročia založenia SND a 190. výročia uvedenia prvého ochotníckeho predstavenia
na našom území

Program:
Pondelok 10.2.2020

08:00 hod., jedáleň - workshop réžie hudobno-dramatického diela (max. 25 účastníkov)
Vedie prof. PhDr. Pavol Smolík, ArtD., operný a rozhlasový režisér, dramaturg, scenárista, pedagóg. Na VŠMU
v Bratislave absolvoval odbor Teória a kritika hudby (u prof. Ivana Paríka) a Réžia opery (u doc. Branislava Krišku).
Už ako študent vytvoril svoju prvú profesionálnu réžiu v Opere SND (Madam Butterfly – G. Puccini). V rokoch
1990 – 2010 pôsobil v súbore opery prvej národnej scény ako dramaturg, neskôr ako šéfdramaturg, riaditeľom
Opery SND a generálny riaditeľ SND. Dve sezóny (1996-1998) bol umeleckým vedúcim a režisérom Štátnej opery
v Banskej Bystrici. Počas pôsobenia v SND režijne naštudoval štrnásť inscenácií (Falstaff – G. Verdi, Nápoj lásky – G. Donizetti, Hamlet – Thomas, Martin a slno – F- Frešo, Puritáni – V. Bellini a iné). Od roku 1990 hosťoval aj na ďalších slovenských scénach – v štátnych operách v Košiciach, Banskej Bystrici, v bratislavskej Komornej opere, v Národnom divadle moravskosliezskom v Opave. Počas svojej kariéry naštudoval niekoľko desiatok opier, operiet a muzikálov. V súčasnosti vyučuje na UKF v Nitre.

Utorok 11.2.2020

9:00 – 1. premiéra absurdnej komédie Vladimíra Moresa „Ach, ty môj vienok zelený!“, na javisku v jedálni
školy, hrajú žiaci IV. A a IV. C trieda, réžia Mgr. Veronika Oláhová Šebeňová, pohybová spolupráca Mgr. Zuzana
Husárová (max. 100 miest)
17:30 hod. – 2. premiéra pre verejnosť, vstupné dobrovoľné (max. 100 miest)

Streda 12.2.2020
9:00 hod. detské divadlo Snehulienka pre deti z MŠ Bullova – hrajú žiačky III.A triedy, réžia: PaedDr. Simona
Janovičová
11:45 – 12:40 – hlasový workshop v spoločenskej miestnosti s lektorkou Mgr. Art. Andreou Bučko, ktorá je
hudobníčkou, skladateľkou, speváčkou, herečkou a absolventkou divadelnej réžie a dramaturgie na VŠMU
v Bratislave. Pôsobila so Swing Society Orchestra, vystúpila na Bratislavských jazzových dňoch (2011), je známa
z účinkovania v projekte Home Made Mutant a s Andrejom Šebanom. Aktuálne účinkuje v predstavení SND
s názvom Morena. (max. 12 účastníkov)
15:00 hod. – Literárne soirée – 2. ročník literárneho popoludnia stredoškolskej autorskej tvorby so špeciálnymi
hosťami – zakladateľkou Literárneho Soirée na Slovensku Mgr. Art. Michaelou Piesik a so spisovateľom,
textárom a skladateľom Danielom Hevierom, v jedálni školy, vstupné dobrovoľné (max. 100 miest)

Štvrtok 13.2.2020

11:00 – 12:30 hod. – tanečný workshop latinsko-americkej hudby, vedie Mgr. Zuzana Husárová, absolventka
Učiteľstva hudobno-dramatického odboru PF UKF v Nitre, malá telocvičňa

Piatok 14.2.2020

(IV.A + výber žiakov podľa záujmu)
10:55 – 12:35 hod. workshop divadelného líčenia, vedie Mgr. Veronika Oláhová Šebeňová, učebňa tvorivej
dramatiky (III.B, max. 15 účastníkov)

13. 02.. 2020 Konzultácie v ŠPZ

14. 2. 2020 Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

17. - 21. 2. 2020 Jarné prázdniny

24. 02. 2020 Deň otvorených dverí (14:00 - 16:00)

25. 02. 2020 Uspávanie basy s MŠ Bullova (09:30)