SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Aktuálne udalosti

01. 07. 2021 Hodnotiaca porada (08:00)

12. 07. - 20. 08. 2021 Služby v škole počas dovoleniek (08:00 - 12:00) - sekretariát školy

09. 07. - 20. 08. 2021 Čerpanie dovoleniek zamestnancami školy