SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Aktuálne udalosti

od 14. 10. 2020 Dištančné vyučovanie, upravený rozvrh

25. 02. 2021 Pedagogická rada (10:30)

01. - 05. 03. 2021 Jarné prázdniny