SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Aktuálne udalosti

od 14. 10. 2020 Dištančné vyučovanie, upravený rozvrh

23. 11. 2020 Pedagogická rada, Klasifikačná porada (15:00)

26. 11. 2020 Konzultácie v ŠPZ (dištančne)