SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Aktuálne udalosti

16. 05. - 03. 06. 2022 Odborná prax - III. A, III. D

23. - 27. 05. 2022 Odborná prax - I. B, I. C, II. B, II. C

23. 05. - 03 .06. 2022 Odborná prax - II. A, II. D, III. B, III. C

23.- 27. 05. 2022 Ústna časť maturitných skúšok

03. 06. 2022 Rozlúčka so žiakmi 4. ročníka (10:00)