SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Aktuálne udalosti

23. 11. 2021 Olympiáda v ANJ - školské kolo - písomná časť (2. vyuč. hodina v jedálni)

25. 11. 2021 Olympiáda v ANJ - školské kolo - ústna časť (4. hod v učebni ANJ)

25. 11. 2021 Konzultácia v ŠPZ - Záväzný výber tém PČOZ - online

25. 11. 2021 Záväzný výber tém PČOZ - žiaci 4. ročníka

26. 11. 2021 Olympiáda v NEJ - školské kolo - online (3. - 4. hod.)