SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Aktuálne udalosti

Od 10. 5. 2021 Nástup žiakov 1. - 3. ročníka na prezenčné vyučovanie

10. 05. 2021 Prijímacie skúšky pre netalentové odbory - 2. termín (od 08:30)

12. 05. 2021 Talentové prijímacie skúšky - 2. termín (od 07:30)

13. 05. 2021 Pedagogická rada a klasifikačná porada pre končiace ročníky (14:00) prezenčne