SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Aktuálne udalosti

21. - 25. 11. 2022 týždeň konzultácii rodičov s učiteľmi

01. 12.. 2022 Vyučovanie v ŠPZ (14:00)