SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Aktuálne udalosti

18. - 20. 09. 2018 Plavecký kurz - II. A

20. 09. 2018 Class Building Day

Zoznamovacie aktivity pre našich prvákov

21.. 09. 2018 Ďalšie konzultácie v ŠPZ (13:30)

24. 09. 2018 Pedagogická rada, Rada školy, Rada rodičov, rodičovské združenie

14:30 Pedagogická rada (zasadačka)

16:30 Rada školy (zasadačka)

17:30 Rodičovské združenie (triedy)

18:00 Rada rodičov (zasadačka)

25. - 27. 09. 2018 Plavecký kurz - II. BC

26. 09. 2018 Európsky deň jazykov

28. 09. 2018 Európsky deň športu

28. 09. 2018 Prezentácia župných škôl AVION