SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Revue SJL

´revue Čo sa nám podarilo...´

Milí čitatelia z radov študentov a učiteľov PaSA. 
 
    Táto rubrika je určená všetkým, ktorí si radi prečítajú niečo iné, ako určujú osnovy zo SJL a hlavne chcú spoznať tvorivých a talentovaných spolužiakov.
    Bude obsahovať literárne práce (možno neskôr aj výtvarné) tých, ktorých denne stretávate a neviete, že vo voľnom čase píšu, kreslia, maľujú, vyšívajú...
    Ďakujeme všetkým, ktorí sa nám  svojím talentom pochvália.
Vyučujúce SJL 
Príspevky:
Uršula Šilleová, IV. C - STRETNUTIE, KTORÉ MA ZMENILO
Tamara Žemberyová, I. BC - VEČERNÝ POHĽAD Z OKNA MOJEJ IZBY
Margaréta Jungová, IV. ABSTRETNUTIE
Veronika Slámová, IV. AB - >GABIKA
Simona Tóthová, IV. C - ODIŠLA SOM, HOCI SOM MALA ZOSTAŤ 
Paula Vaváková, IV. C - ODIŠLA SOM, HOCI SOM MALA ZOSTAŤ
Gregor Kostelník, IV. C - STRETNUTIE, KTORÉ MA ZMENILO
Nikola Šajbenová, IV. C - TO NEUVERÍŠ  
Martina Drahošová, IV. C - TO NEUVERÍŠ 
Veronika Poloncová, IV. C - AKO SOM PREKONALA SAMU SEBA
Gabriela Sojková, IV. C - AKO SOM PREKONALA SAMU SEBA
Denisa Kuníková, IV. C - AKO Z TELENOVELY
Tatiana Štrauchová, I. C - POHĽAD Z OKNA
Uršula Šilleová, I. C - POHĽAD Z OKNA
Johanka Hrdinová, III. B - O PÁNOVI FREDOVI
Zuzana Popluhárová, IV. A - STRETNUTIE, KTORÉ MA ZMENILO
Erika Jablonická, IV. A (v šk. r. 2014/15) - ÚZKOSŤ

 

Najnovšie