SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2016/17 Marchegg

2016/17 Marchegg

2016/17 Hainburg a Marchegg - Exkurzia
 
Koncom júna sme absolvovali exkurziu do neďalekého rakúskeho Hainburgu a Marcheggu s výberom študentov rôznych tried.
Prírodná rezervácia Marchauen - Moravské luhy je záplavovým územím lužných lesov a lúk rieky Moravy. Mokrade obklopené lužnými lesmi predstavujú vzácny ekosystém, ktorý svojou ohrozenosťou možno prirovnať k miznúcim tropickým pralesom.
Na konci mestečka Marchegg za zámkom má hniezdisko najväčšia kolónia bocianov bielych v Európe. Ich mestečko na stromoch v lete obýva asi 50 párov aj s mláďatami.
Bocian biely je zákonom chránený živočích. Tým, že loví žaby, hraboše, hmyz, slimáky, dážďovky, je užitočný pre ochranu poľnohospodárskych kultúr.
Hniezdia tu na starých odumretých duboch. Svoje hniezda si každoročne svedomite opravujú a vylepšujú.
Mohli sme ich pozorovať z neďalekej vyhliadky pomocou ďalekohľadov.
V rezervácii má domov veľa živočíšnych druhov – aj bocian čierny, volavky, labute, bobry.. Našimi spoločníkmi boli však aj na mračná komárov, dobre si na nás „pochutnali“.
Druhou našou zastávkou boli pozostatky niekdajšieho majestátneho hradu Hainburg na kopci Schlossberg – v 17. storočí miesto obľahli Turci, hrad vypálili a odvtedy začali hradné múry pomaly chátrať. Vďaka starostlivosti miestnych ľudí sú ale ruiny hradu Hainburg a prostredie, v ktorom sa nachádza, v mimoriadne dobrom stave, máte pocit, že sa nachádzate v lesoparku, kde na vás z okolia dýcha história pevnosti.
            ...výlet a jeho základná myšlienka sa nám veľmi páčili, pozorovali sme bociany s mláďatami pri hniezdení. Prírodná rezervácia je pekná, len nám vadila veľká horúčava a množstvo komárov. Všimli sme si čistotu a krásu Rakúska. Za všetkých z I. C, ktorí tam boli, môžeme povedať, že sa nám naozaj páčilo a radi by sme sa zúčastnili na ďalšej exkurzii...                                                                  
  RNDr. Mária Tóthová, Mgr. Martina Štekláčová
   Fotogaléria...
   
 

Najnovšie