SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2016/17 Montesori

2016/17 Montesori

2016/17 Navštívili sme alternatívnu školu
 

Exkurzia do Súkromnej ZŠ s MŠ M. Montessoriovej na Borinskej ulici 23 v Bratislave  Lamači sa uskutočnila 20. júna 2017 pre 17 študentiek 3. ročníka odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo s pedagogickým dozorom D. Drobnej, T. Zuskinovej a organizátorky D. Brlášovej.
Stretli sme sa priamo pred budovou ZŠ už o 07:25 v Lamači. Po takmer celý čas nás sprevádzala milá pani učiteľka Silvia Vajčiová. Po uskutočnení vstupných informácií o pedagogickej filozofii M. Montessori s využitím prezentácie sme sa rozdelili do troch skupín a mali možnosť sledovať priamy edukačný proces v oddeleniach škôlky. Následne sme sa opäť stretli, aby nám p. učiteľka predviedla prácu so špecifickými pomôckami k hrám detí a zodpovedala nám naše otázky.
Bolo veľkou výhodou, že termín exkurzie sa konal v čase po absolvovaní učebnej témy Alternatívne školstvo z odborného predmetu pedagogika a súvislej i učebnej praxe v materskej škole. Žiačky si tak mohli formou zážitkového učenia vytvoriť vlastné názory na  obsah koncepcie a spôsob organizácie i realizácie edukácie v inom ako tradičnom, tj. alternatívnom prostredí.

A čo povedať na záver?
Srdečne by sme chceli poďakovať za ústretovosť dvom pani riaditeľkám a pani učiteľke:
Pani riaditeľke RNDr. G.Cabanovej zo Súkromnej ZŠ s MŠ M.Montessoriovej, ktorá nám umožnila uskutočniť exkurziu - školenie s výraznou zľavou.
Pani učiteľke S. Vajčiovej za jej ústretovosť počas exkurzie v zariadení i možnosť odfotiť a zverejniť fotografie z exkurzie.
A našej pani riaditeľke Mgr. G.Šimončičovej, ktoré nám umožnila zafinancovať ju študentom z nadácie Comenius.
Pre našich študentov tak exkurzia bola „gratis“. Tak vidíte, oplatí sa investovať do správnej nadácie a vzdelania!

  Mgr. D. Brlášová
   
   
   
   
 

Najnovšie