SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2017/18 Exkurzia IVA

2017/18 Exkurzia IVA

2017/18 Exkurzia IV. A
 
Dňa 27. 10. 2017 sme sa mali možnosť pod vedením Mgr. Jarmily Koutnej, psychologičky, prejsť jej pracoviskom, ktorým je Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou  na Vlasteneckom námestí 1 v Bratislave. Zúčastnilo sa jej 16 dievčat zo IV. A triedy pod vedením D. Brlášovej.
V priestoroch knižnice sa rozvinula živá diskusia o škole, o pedagogickej intervencii, o špecifikách práce so žiakmi so špecifickými výchovno – vzdelávacími potrebami, žiakov s rôznymi druhmi a stupňami narušenej komunikačnej schopnosti, s poruchami učenia, ADD a ADHD.  Spoznali sme školu základnú i materskú, diskutovali sme o pozitívach i negatívach detí, ktoré sú tam i ubytované.
Mali sme možnosť vidieť konkrétny logopedický výstup i vyučovací proces, preto by sme chceli poďakovať špeciálnym pedagógom PaedDr. Ľ. Kúdelkovej, Mgr. Ľ. Kováčkovej, Mgr. L. Lacovej a žiakom i deťom zo ZŠ a MŠ.
Naše poďakovanie patrí aj vedeniu školy, ktoré nám umožnilo uskutočniť tak výbornú exkurziu.
  Mgr. Daniela Brlášová
  Fotogaléria...
 
 

Najnovšie