SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2014/15 Univerzitna kniznica

2014/15 Univerzitna kniznica

2014/15 Univerzitná knižnica v Bratislave
 
Dňa 22. 10. 2014 sa žiaci 1. A a 1. C zúčastnili exkurzie v Univerzitnej knižnice. Na exkurziu sme sa tešili už od septembra, kedy  nám o nej porozprávala na hodinách slovenčiny pani profesorka Drobná. Po príchode do knižnice nás ako prvé  prekvapilo to, že v krásnej zrekonštruovanej historickej budove sídli jedna z najmodernejších knižníc. Ujal sa nás lektor, ktorý nás previedol všetkými zákutiami knižnice. Dozvedeli sme sa, že Univerzitná knižnica v Bratislave je najstaršou a najväčšou vedeckou knižnicou v Slovenskej republike. Vznikla v roku 1919 ako Knižnica Univerzity Komenského. Do roku 1954 plnila funkciu národnej knižnice. Už v roku svojho vzniku získala právo na povinný výtlačok kníh a periodík z územia Slovenska. Od roku 1954 sa stala samostatnou vedeckou knižnicou slúžiacou širokej verejnosti. Ponechala si však názov Univerzitná knižnica, pretože vyjadruje jej históriu. Z klasickej knižnice sa postupne pretvorila
na najmodernejšiu knižnično-informačnú inštitúciu na Slovensku a dá sa povedať, že aj v Európe. Najviac nás fascinovalo, koľko kníh sa v samotnej UK nachádza. No povedali by ste, že sa tam nachádza vyše 2 600 000 kníh a výtlačkov?
  Napísali žiačky 1.A: Patrícia AntalováIveta Duchoňová
  Fotogaléria...
 
 

Najnovšie