SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Externé štúdium

Všetky informácie pre záujemcov o externé štúdium popri zamestnaní na našej škole.

Harmonogram konzultácií v 1. polroku 2017/18
Harmonogram konzultácií v 2. polroku 2017/18
 
Kritériá na prijatie do 1. ročníka 2-ročného pomaturitného kvalifikačného štúdia (externé štúdium) pre školský rok 2018/19 
 
Informácie o štúdiu popri zamestnaní (ŠPZ):
V školskom roku 2018/2019 otvárame pre absolventov strednej školy externé pomaturitné kvalifikačné štúdium v študijnom odbore 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.
Potrebujete:
- Vyplnenú prihlášku na diaľkové štúdium potvrdenú lekárom (kúpite v predajniach ŠEVT alebo vytlačíte priamo z prílohy týchto pokynov)
- Overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia
- Krátky štruktúrovaný a podpísaný životopis
Všetky tri doklady treba poslať do 31. 05. 2018 (najneskôr do 31. 07. 2018) na adresu:
Stredná odborná škola pedagogická Bullova 2, P. O. BOX 7, 840 11 Bratislava 411
Konzultácie začínajú 07. 09. 2018 a bývajú vždy v piatok popoludní.
- štúdium je 2-ročné
- študujú sa len odborné predmety a cudzí jazyk
- každý polrok sa robia skúšky
- štúdium končí maturitnou skúškou (praktickou a teoretickou časťou) 
- štúdium nie je spoplatnené, žiaci prispievajú iba do nadácie Comenium, n. f. (150,- € na šk. rok)
- podmienkou prijatia je účasť na talentovej prijímacej skúške
- pozvánka na prijímací pohovor Vám príde v júni alebo v auguste 2018
Ďalšie info: 02 / 6436 5940
 
Prihláška na stiahnutie TU...
Súhlas so spracovaním osobných údajov na stiahnutie TU...
POSTREHY prváčky, alebo čo mi dal rok na tejto škole ... (ŠPZ) 
Ďakovný list ku Dňu učiteľov

 

Najnovšie