SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Externé štúdium

Informácie o štúdiu popri zamestnaní (ŠPZ)

Kritériá na prijatie do 1. ročníka 2-ročného pomaturitného kvalifikačného štúdia (externé štúdium) pre školský rok 2020/21


Výsledky talentových skúšok TU

Oznam: Vzhľadom na vysoký počet uchádzačov a naplnenie voľných miest v 1. termíne talentoviek sa 2. termín v tomto školskom roku nebude konať. 


Informácie o štúdiu popri zamestnaní (ŠPZ)

V školskom roku 2020/21 otvárame pre absolventov strednej školy alebo vysokej školy externé pomaturitné štúdium v študijnom odbore 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo - 3 triedy.

Potrebujete:

 1. Vyplnenú prihlášku na diaľkové štúdium (kúpite v predajniach ŠEVT alebo vytlačte priamo z prílohy týchto pokynov).  Lekárske potvrdenie je potrebné doložiť pri nástupe na štúdium dňa 3. septembra 2020 na prvej konzultácii.
 2. Overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia
 3. Krátky štruktúrovaný a podpísaný životopis
 4. Potvrdenie o pracovnej pozícii pedagogického zamestnanca s presným uvedením dátumu začiatku pracovného pomeru (ak pracujete v MŠ, ZŠ, školskom klube v sieti Ministerstva školstva)
 5. Súhlas so spracovaním osobných údajov (vytlačte priamo z prílohy týchto pokynov)

Všetky doklady treba poslať do 31. 05. 2020 na adresu:

Stredná odborná škola pedagogická, Bullova 2, P. O. BOX 7, 840 11 Bratislava 411

Konzultácie:

 1. Začínajú prvý septembrový týždeň 2020 ( 3. septembra 2020 o 14:00) a budú prebiehať jeden deň v týždni (štvrtok) v popoludňajších hodinách (začiatok 14:00).
 2. Povinnou súčasťou štúdia je priebežná učebná prax - 90 hodín v materskej škole a 60 hodín v školskom klube detí a súvislá učebná prax - 15 dní v materskej škole a 10 dní v školskom klube detí.
 3. Štúdium je dvojročné.
 4. Študujú sa len odborné predmety.
 5. Každý polrok sa robia skúšky.
 6. Štúdium končí maturitnou skúškou (praktickou a teoretickou časťou)
 7. Štúdium nie je spoplatnené, žiaci prispievajú do nadácie Comenium, n. f. 200€ na školský rok.
 8. Podmienkou prijatia je účasť na talentovej prijímacej skúške.
 9. Pozvánka na prijímací pohovor bude doručená v júni alebo v auguste 2020.

Ďalšie info: 02/ 6436 5940

Prihláška na stiahnutie TU

Súhlas so spracovaním osobných údajov na stiahnutie TU

   

  Najnovšie