SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Externé štúdium

Všetky informácie pre záujemcov o externé štúdium popri zamestnaní na našej škole. 
Kritériá na prijatie do 1. ročníka 2-ročného pomaturitného kvalifikačného štúdia (externé štúdium) pre školský rok 2018/19 
 
Informácie o štúdiu popri zamestnaní (ŠPZ):
V školskom roku 2018/2019 otvárame pre absolventov strednej školy externé pomaturitné kvalifikačné štúdium v študijnom odbore 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.
Potrebujete:
- Vyplnenú prihlášku na diaľkové štúdium potvrdenú lekárom (kúpite v predajniach ŠEVT alebo vytlačíte priamo z prílohy týchto pokynov)
- Overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia
- Krátky štruktúrovaný a podpísaný životopis
Všetky tri doklady treba poslať do 31. 05. 2018 (najneskôr do 31. 07. 2018) na adresu:
Stredná odborná škola pedagogická Bullova 2, P. O. BOX 7, 840 11 Bratislava 411
Konzultácie začínajú 07. 09. 2018 a bývajú vždy v piatok popoludní.
- štúdium je 2-ročné
- študujú sa len odborné predmety a cudzí jazyk
- každý polrok sa robia skúšky
- štúdium končí maturitnou skúškou (praktickou a teoretickou časťou) 
- štúdium nie je spoplatnené, žiaci prispievajú iba do nadácie Comenium, n. f. (150,- € na šk. rok)
- podmienkou prijatia je účasť na talentovej prijímacej skúške
- pozvánka na prijímací pohovor Vám príde v júni alebo v auguste 2018
Ďalšie info: 02 / 6436 5940
 
Prihláška na stiahnutie TU...
Súhlas so spracovaním osobných údajov na stiahnutie TU...


 

Najnovšie