SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2015/16 Gabcikovo

2015/16 Gabcikovo

2015/16 Ako sme spojili príjemné s užitočným...
  Fotogaléria...
  Vodné dielo Gabčíkovo je najväčšie vodné dielo na Dunaji. Do prevádzky bolo uvedené v roku 1992. Jeho súčasťou je vodná elektráreň. Ročne sa v nej vyrobí 10% z celkovej spotreby elektrickej energie na Slovensku.

Charakteristiky VD
? produkcia elektriny
? ochrana územia pred záplavami
? regulácia výšky hladiny Dunaja - celoročná splavnosť rieky
? zvýšenie kvality pitnej vody a zastavenie poklesu podzemnej vody
? stabilizácia vlastností dna a prúdu

Prehradenie prirodzeného toku Dunaja však prinieslo aj zmeny životných podmienok pre rastlinstvo a živočíšstvo okolitých dunajských lužných lesov – negatívne aj pozitívne. Narušilo aj prirodzený vzhľad krajiny.
Vo štvrtok 22.októbra sme sa vydali na environmentálnu exkurziu na toto územie.
Cieľom našej exkurzie bolo absolvovať cestu vyhliadkovou loďou cez plavebnú komoru a s miestnym lesníkom sa porozprávať o chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy. Tešili sme sa peknému počasiu.
Najprv sme sa nalodili - kapitánka lode bola veľmi milá a z reprodukcie sme sa mohli dozvedieť informácie o histórii VD, o produkcii hydroelektrárne..
Dve obrovské komory boli vybudované v hrádzi, slúžia na preplavovanie plavidiel, ktoré takto môžu prekonať rozdiel hladín. Lode za necelých pätnásť minút stúpnu, alebo klesnú o dvadsať metrov.
Je to zaujímavý proces, ktorý často obdivujú diváci z hrádze.
Potom sme sa presunuli bližšie k lesu a prešli sme pešo k táborisku. Čakali nás dva veľké ohne – to bol náš čas obeda, opiekli sme si špekačky, syry, jabĺčka, chlebík a všetko, čo bolo naporúdzi.
V skupinkách sme sa v poobednom čase striedali v plavbe na člne po ramene Dunaja. Sprevádzal nás pán lesník. Videli sme v diaľke kormorány, labute, čajky, žijú tu bobry – videli sme obhryzený strom. Žije tu aj dravec orliak morský. Divočina v okolí dunajských ramien je rajom pre komáre.
O všetko sa pre nás postaral pán Juhoš, otec našej žiačky Adrien z I. A. Zariadil vstup na loď, drevo na oheň, pripravil pre nás čaj, zabezpečil sprievod lesníka územím. Sme mu veľmi vďační za všetko.
dievčatá II. A
Plavba loďou bola príjemná s krásnym výhľadom na Dunaj. Nikdy predtým som nemala možnosť byť v plavebnej komore a preto to bolo pre mňa niečo nové, zaujímavé, keď sa najskôr pod nami voda napúšťala a neskôr vypúšťala. Prechádzka do chránenej oblasti sa mi  tiež páčila, pretože v poslednej dobe mám popri škole veľmi málo času chodiť do prírody. V lese nás už čakal pán lesník, ktorý nám o chránenej oblasti povedal trocha viac a urobil pre nás okružnú jazdu člnom. Príjemným prekvapením bol ohník, na ktorom sme si mohli niečo opiecť a ak nie, tak sa aspoň dobre zohriať. Aj čaj, ktorý pre nás navarili bol veľmi dobrý...dnes sme aj videli, kde boli ubytovaní imigranti.
Z exkurzie sme si odniesli veľa zážitkov a určite nás to zblížilo aj so žiakmi z iných tried.
kolektív IV. B                                                  
Celá trieda sme sa zhodli na tom, že to bol pre nás pekný zážitok, na ktorý tak skoro nezabudneme. Veľmi pekne by sme chceli poďakovať otcovi našej spolužiačky, ktorý sa mnohonásobne podieľal na realizácii tejto exkurzie. Videli sme Dunaj tak, ako sme ho nikdy pred tým nevideli. Niektorí sa ešte neplavili loďou. Dozvedieť sa, ako funguje napúšťanie a vypúšťanie plavebnej komory bolo skutočne zaujímavé. Dokonca, akoby aj počasie vedelo, ako veľmi sa na tento výlet tešíme. CHKO, ktorú sme navštívili, bola krásna, užili sme si plavbu člnom a vysvetlivky, ktoré nám poskytoval pán lesník. Spojiť tento výlet s opekačkou bol úžasný nápad. Konečne sme boli ..nútení“ spoznať aj iných žiakov z našej školy, taktiež sme sa konečne, ako trieda dohodli na nejakom výlete, čiže to vnímame ako veľké plus. Veľa sme sa aj naučili, a keďže všetci máme radi prírodu, bol to pre nás zároveň aj oddych. Ďakujeme!
dievčatá  III. C
Poznávacia exkurzia do Gabčíkova sa mi veľmi páčila a bola mi prínosom, pretože  som mala možnosť zažiť fungovanie druhej najhlavnejšej časti elektrárne, a to plavebných komôr na vlastnej koži a pochopiť ich význam. Na druhú časť exkurzie sme sa presunuli náučným chodníkom k starému korytu Dunaja, kde nás čakal veľmi ochotný pán lesník, ktorý nás aj pomocou plavby loďkou oboznámil s tunajšími geografickými, prírodovednými, lesníckymi a historickými zaujímavosťami. Táto oblasť pri dunajských kaskádach nás oslovila hlavne svojím vizuálnym čarom. Prekrásna jesenná príroda nám bola rajom pre oči a pohladila na duši. Výlet sme nakoniec všetci zavŕšili spoločnou opekačkou s veselou náladou. Ďakujeme za pekný deň
  RNDr. M. Tóthová, Mgr. T. Zuskinová
  Ďakovný list p. Juhošovi, otcovi našej žiačky Adrien z I. A...
   
   

Najnovšie