SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Paríž 2012

Paríž 2012

Poďte s nami do Paríža!

Exkurzia spojená s poznávacím zájazdom pod názvom  
„Je t´aime Paris!“
je určená pre žiakov III.ročníkov   našej školy.  Obsahovo nadväzuje na učivo z predmetov seminár z geografie, služby cestovného ruchu a dejiny kultúry. Aj keď sa realizácia školského podujatia uskutoční až v júni 2012, s prípravou začínajú organizátori – žiaci III.B triedy, ktorí navštevujú voliteľný premet   služby cestovného ruchu, už teraz.  Odbornú garanciu nad prípravou a realizáciou exkurzie zabezpečujú vyučujúce  odborných voliteľných predmetov Mgr.Marta Čandíková a Mgr.Mária Niková, ktoré zároveň poskytnú záujemcom potrebné informácie o plánovanom podujatí.

Mgr.Mária Niková

Najnovšie