SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Výsledky prijímačiek a druhé kolo

Všetky odboryVýsledky prijímačiek na študijné odbory pre šk. rok 2020/21

Študijný odborPočet obsadených miestPočet voľných miest
7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
47

0

7662 M animátor voľného času
15
0
7670 M pedagogický asistent
14

1

7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

0

6

Oznam riaditeľky školy:

Po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 8. júna 2020 oznamujem rozhodnutie o uskutočnení prijímacieho konania v druhom termíne na nenaplnený počet miest v termíne 23. júna 2020.

Mgr. G. Šimončičová

Výsledky prijímačiek:
7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvoZoznam žiakov, ktorí VYHOVELI kritériám študijných výsledkov pre školský rok 2020/2021.Zoznam žiakov, ktorí vyhoveli kritériám študijných výsledkov a SÚ PRIJATÍ riaditeľkou školy pre školský rok 2020/2021.
Poznámka: V prípade potvrdenia prijatého žiaka o nenastúpení na tento študijný odbor bude prijatý v poradí ďalší úpešný uchádzač.
7662 M animátor voľného časuZoznam žiakov, ktorí VYHOVELI kritériám študijných výsledkov pre školský rok 2020/21Zoznam žiakov, ktorí vyhoveli kritériám študijných výsledkov a SÚ PRIJATÍ riaditeľkou školy pre školský rok 2020/21
Poznámka: V prípade potvrdenia prijatého žiaka o nenastúpení na tento študijný odbor bude prijatý v poradí ďalší úpešný uchádzač.
7670 M pedagogický asistentZoznam žiakov, ktorí VYHOVELI kritériám študijných výsledkov pre školský rok 2020/21Zoznam žiakov, ktorí vyhoveli kritériám študijných výsledkov a SÚ PRIJATÍ riaditeľkou školy pre školský rok 2020/21
Poznámka: V prípade potvrdenia prijatého žiaka o nenastúpení na tento študijný odbor bude prijatý v poradí ďalší úpešný uchádzač.
7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosťZoznam žiakov, ktorí VYHOVELI kritériám študijných výsledkov a SÚ PRIJATÍ riaditeľkou školy pre školský rok 2020/21
Rozhodnutie o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

Harmonogram:


Nové kritériá prijímacieho konania (zverejnené 5. mája 2020):

7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo - 4-ročné denné štúdium pre absolventov zš

7662 M animátor voľného času - 4-ročné denné štúdium pre absolventov zš

7670 M pedagogický asistent - 4-ročné denné štúdium pre absolventov zš

7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť - 4-ročné denné štúdium pre absolventov zš

Pôvodné kritériá (neplatné na základe Rozhodnutia ministra školstva zo dňa 29. apríla 2020):

7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo4-ročné denné štúdium  pre absolventov zš

7662 M animátor voľného času - 4-ročné denné štúdium  pre absolventov zš

7670 M pedagogický asistent - 4-ročné denné štúdium  pre absolventov zš

7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť - 4-ročné denné štúdium  pre absolventov zš 

Platné kritériá pre pomaturitné kvalifikačné štúdium:

7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo - 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium

Najnovšie