SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Prijímacie skúšky

Všetky odbory

Podmienky pre denné štúdium pre školský rok 2022/23:

7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

7662 M animátor voľného času

7670 M pedagogický asistent

7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť


Výsledky prijímacej skúšky - 1. kolo

Výsledky prijímacej skúšky - 2. kolo:

7662 M animátor voľného času

7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Podmienky pre pomaturitné kvalifikačné štúdium pre školský rok 2022/23:

7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo - 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium

Výsledky prijímacej skúšky - 22. 06. 2022


Podmienky pre denné štúdium pre školský rok 2023/24:

7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

7670 M pedagogický asistent

7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

7662 M animátor voľného času - neotváramePodmienky pre pomaturitné kvalifikačné štúdium pre školský rok 2023/24:

7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo - 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium

Najnovšie