SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Prijímacie skúšky

Všetky odbory

Podmienky pre denné štúdium pre školský rok 2023/24:

7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Ukážky talentoviek: https://youtu.be/OYQHgYIvhgE

                               https://youtu.be/XVWZsOa7JRg

7670 M pedagogický asistent

7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť (Prezentácia odboru TU)

7662 M animátor voľného času - neotvárame

Súhlas so spracovaním osobných údajov TU...

Podmienky pre pomaturitné kvalifikačné štúdium pre školský rok 2023/24:

7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo - 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium

Podmienky pre denné štúdium pre školský rok 2024/25:

7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

7670 M pedagogický asistent

7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť


7662 M animátor voľného času - neotvárame

Podmienky pre pomaturitné kvalifikačné štúdium pre školský rok 2024/25:

7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo - 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium

Najnovšie