SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Prijímacie skúšky

Všetky odbory

Výsledky talentovej skúšky na odbor 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo dňa 25. 08. 2021


Kritériá pre denné štúdium:

7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

7662 M animátor voľného času

7670 M pedagogický asistent

7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

Kritériá pre pomaturitné kvalifikačné štúdium:

7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo - 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium

Najnovšie