SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Príjmacie skúšky

Vyberte si prijímacie skúšky pre konkrétny odbor a po kliknutí na názov sa dozviete všetky potrebné informácie.


Prijímačky na študijné odbory pre šk. rok 2018/19

 
     
7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 4-ročné denné štúdium  pre absolventov zš   
     
7662 M animátor voľného času 4-ročné denné štúdium pre absolventov zš
     
7670 M pedagogický asistent 4-ročné denné štúdium pre absolventov zš
     
7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť 4-ročné denné štúdium pre absolventov zš            
     
7649 N    učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium


Najnovšie