SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Príjmacie skúšky

Vyberte si prijímacie skúšky pre konkrétny odbor a po kliknutí na názov sa dozviete všetky potrebné informácie.

Prijímačky na študijné odbory pre šk. rok 2019/20

7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 4-ročné denné štúdium  pre absolventov zš

7662 M animátor voľného času - 4-ročné denné štúdium  pre absolventov zš

7670 M pedagogický asistent - 4-ročné denné štúdium  pre absolventov zš

7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť - 4-ročné denné štúdium  pre absolventov zš - v školskom roku 2019/20 neotvárame

7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo - 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium

Výsledky 2. kola talentovej skúšky do ŠPZ TU...


Najnovšie