SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Školská jedáleň

Jedálny lístok

Kontaktná osoba výdajcu stravy v prípade reklamácií, platieb a pod. - p. Fillerová 02/55422047

Jedálny lístok nájdete po prihlásení do svojho EduPage konta.

Najnovšie