SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Školská jedáleň

Jedálny lístok

Kontaktná osoba výdajcu stravy v prípade reklamácií, platieb a pod. - p. Ing. Kristína Barcajová 02 / 55 42 20 4

Mail: jedalny.listok1@gmail.com

Jedálny lístok nájdete po prihlásení do svojho EduPage konta.

Najnovšie