SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Školský podporný tím

Zložený z odborníkov

V súlade s § 130 školského zákona a § 21 a § 24 Zákona 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch začal od začiatku školského roku 2022/2023 fungovať na našej škole ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM, zložený z odborníkov, ktorí sú prítomní priamo v škole a aktívne sa podieľajú na tvorbe kultúry školy, pracujú nielen so žiakmi, ale aj s učiteľmi, rodičmi a nastavujú systematické procesy. Personálne ide o školského psychológa, výchovného ( kariérneho) poradcu, pedagogického asistenta a dvoch pedagogických zamestnancov ( poverený stály PZ a triedny učiteľ žiaka). 

Podporným a ochranným orgánom ŠPT je riaditeľka školy, Mgr. Galina Šimončičová.

Školský podporný tím...viac

Najnovšie