SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Projekty

Súčasné a minulé projekty

2019/20

INTERREG - projekt cezhraničnej spolupráce AT - SK

2017/18 Deň MŠ 2017
2016/17  Inovujme.sk
  Voda - prírodné dedičstvo Slovenska - projekt UNESCO
  Deň materských škôl
2015/16 Výstava fotografií v MPC
  Deň materských škôl
  Biela noc v Bratislave
2014/15 Projekt na podporu multikultúrnej výchovy detí a mládeže
  Záložka do knihy
  Projekt Comenius Malými krokmi k veľkým skokom - môj prínos k EU

2013/14

Projekt Comenius Malými krokmi k veľkým skokom - môj prínos k EU
  Medzinárodný projekt stredných pedagogických škôl -  BEZ CUDZÍCH JAZYKOV TO NEJDE! 
2012/13 Projekt „Interkulturálne vzdelávanie detí, žiakov a pedagógov" - MŠ v Dolnom Rakúsku
  Multikultúrny projekt
 

2011/12  

Projekt Comenius - Farby okolo nás 

 


Plán projektových aktivít 
  Devín patrí deťom
  Exkurzia Brno - Literárna súťaž
  Projekt multikultúrnej výchovy  - Exkurzia Brno - Moravský Kras - Uherský brod
  KomPrax 

2010/11

Projekt Comenius - Farby okolo nás  
  Projekt multikultúrnej výchovy   

2007/08

Projekt multikultúrnej výchovy pre deti a mládež.
  Prehľad aktivít za školský rok 2007/2008
  Rozdelení hranicami, rozdelení náboženstvom 

2008 - 2011 

Sociálne štipendiá  

2004 - 2006 

Projekt Umenie búra hranice medzi ľuďmi - Európska značka   

2000 - 2003

Projekt Sokrates - Textil bez obmedzenia  

2002

Projekt Interview  Najnovšie