SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2015/16 Voda - VÝV

2015/16 Voda - VÝV

2016/17 VODA, prírodné dedičstvo Slovenska
 
GRATULUJEME!!!
Všetkým piatim dievčatám zo IV. C, ktoré získali v súťaži organizovanej SK UNESCO - Voda prírodné dedičstvo Slovenska dve ocenenia v kategórii stredných škôl (zoznam ocenených nájdete vo fotogalérii):
2. miesto
Dva živly (akryl na plátne) Michaela Ondrejičková (18 rokov), Hana Veselá (18 rokov), Gabriela Kozáková (18 rokov)
3. miesto
Čas vody (akryl na lepenke) Katarína Ivančíková (18 rokov), Klaudia Kučerová (18 rokov)
Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa konalo 14. 10. večer v Ateliéri Babylon pod názvom Rozvojový festival. Okrem ocenených vo výtvarnej súťaži, vyhlásili aj víťazov v oblasti fotografie a publicistiky, ktorí svojimi problémami upozorňujú na aktuálne problémy súčasnosti. V bohatom programe sme si prezreli výstavu ocenených prác, divadelné predstavenie Zachráň svojho Afričana!, ochutnali sme vegetariánske špeciality a večer zavŕšila temperamentná hudba skupiny Latino.
Odmenou pre naše dievčatá bola sobota – strávili ju spoločne s ostatnými ocenenými plavbou po Dunaji, spoločným slávnostným obedom a prehliadkou Bibiany. Top odmenou bude však výstava ocenených prác na výstave v Paríži!!!
Dievčatám ešte raz gratulujeme a želáme veľa inšpirácie aj v ďalšej výtvarnej práci!
Fotografie z vernisáže výstavy, slávnostného večerného programu a sobotného programu  
  Vyhodnotenie...
  Fotogaléria...
 
 
2015/16  
 
Projekt pre deti základných a stredných škôl k predsedníctvu SR v Rade EÚ vyhlásila Slovenská kancelária UNESCO. Cieľom projektu bolo - Prezentovať naše Slovensko ako krásnu európsku krajinu s bohatými zdrojmi vody. Úloha to nebola ľahká, pretože podľa pokynov sme mali predstaviť svoju dedinu, mesto, región cez vodu a porovnať naše slovenské rieky,  jazerá a pramene s jazerami a prameňmi v krajinách, kde trpia suchom a nedostatkom vody. Do projektu sme sa zapojili  dvoma spoločnými výtvarnými prácami žiačok z 3. C, prvú prácu s najvýznamnejšími riekami Slovenska, vytvorených s pieskových písmen a prekrytú  názvami oblastí, ktoré sú už v Európe postihnuté suchom vytvorili: M. Ondrejičková, H. Veselá, G. Kozáková druhú so symbolickými presýpacími hodinami, kde sa voda mení na piesok: K. Kučerová, K. Ivančíková. Najlepšie práce zo súťaže budú Slovensko reprezentovať na pôde UNESCO a OSN v Paríži a Nairobi.
  Mgr. T. Filová
 
 
 
 
 

Najnovšie