SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Krakov

Krakov

  SPRÁVY Z 2. MOBILITY  TU...
Projekt COMENIUS
názov projektu: WE HAVE SAME COLOURS
číslo projektu: 101120287
Krakow – Osvienčim
25. – 28. jún 2012
   
  Fotogaléria...


Pedagogicko-organizačné zabezpečenie výletu do Krakova a Osvienčimu v rámci projektu Comenius 
We Have Same Colors

Termín: 25. - 28. júna 2012
Cieľové miesto: Krakov, Osvienčim
Účastníci: žiaci II. C (7), III. A (1), III. C (10)
Zabezpečenie cesty, ubytovanie v hoteli s raňajkami a sprievodca: CK Mistral
Vstupné: hradí každý sám z vreckového cca 25 € (výhodné preukazy ISIC)
Pedagogický dozor: Mgr. Galina Šimončičová, Mgr. Tatiana Filová
 
PROGRAM
25.06.2012 06:45 Zraz pred školou (Bullova 2)
pondelok 07:00 odchod autobusom do Krakova (spred budovy PaSA Bullova 2, BA)  

  1. krátka  zastávka v Zamarovciach
  11:30 2. zastávka - Oravský hrad - prehliadka (vstupné 3€ - žiaci si hradia sami !, ak sa dá, využijeme aj kultúrne poukazy)
  15:00 3. zastávka - Kalvária Zebrydowska  
  16:00 Krakov, ubytovanie, 4-lôžkové izby
  18:00 – 21:30 spoločná prehliadka mesta, večera, večerný Krakov
  22:00 večierka
     
26.06.2012 08:00  spoločné raňajky (hotel)  
utorok   návšteva Osvienčimu  
  15:00  obed 
  16:00 Krakov – katedrála Wawel, kráľovský palác, večera  
     
27.06.2012  08:00  spoločné raňajky (hotel)  
streda    Krakov - historické mesto, spoločná prehliadka pamätihodností (rinok, Mariánsky kostol, Colegium Maius, Kaziemerz, židovská štvrť...) 
  14:00  obed 
  15:00 
baňa Wieliczka  
     
28.06.2012  08:00  spoločné raňajky (hotel)  
štvrtok    odchod domov
  11:00 – 12:30   zastávka prehliadka Belianskej jaskyne (vstupné 6€, nevyhnutné teplé oblečenie) 
  13:00 cesta domov, predpokladaný návrat do 21:00 

 
Podľa podkladov CK vypracovala: Mgr. T. Filová
Účastníci

1

Barošová Alica, III.C

2

Egyedová Dominika, III.C

3

Ferenčíková Dominika, III.C

4

Haffnerová Katarína, III.C

5

Hudeková Katarína, III.C

6

Hurbanová Barbora, III.C

7

Kittner Karin, III.C

8

Kordošová Karolína, III.C

9

Lončeková Stela, III.C

10

Zaťková Alexia, III.C

11

Kohautová Mária, II.C

12

Kuníková Katarína, II.C

13

Lošonská Barbora, II.C

14

Maďarová Petra, II.C

15

Mátyás Patrik, II.C

16

Szilvasyová Michaela, II.C

17

Piknová Monika, II.C

18

Koštová Marta, III.A


 
 

Najnovšie