SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Sokrates

Sokrates

Medzinárodný program Socrates
Projekt: Textil bez obmedzenia
  

Ako to začalo?

Reagovali sme na ponuku Národnej kancelárie Sokrates zúčastniť sa medzinárodného kontaktného seminára v Alden Biesen vo flámskej časti Belgicka vo februári 2000. Boli sme vybraní z viacerých záujemcov zo Slovenska.
Cieľom seminára bolo nájsť si partnerov z prítomných záujemcov, dohodnúť sa na názve programu a najmä obsahu spolupráce. Podmienky programu boli zadané. Musia byť zapojené minimálne tri školy z rôznych štátov, aspoň jeden z partnerov musí pochádzať zo štátu, ktorý je už členom Európskej únie. Program partnerstva medzi školami je predbežne plánovaný na 3 roky. Vzhľadom na umelecko-výchovné predmety, ktoré máme na škole, snažili sme sa vyhľadať partnerov na spoluprácu vo výtvarníctve, návrhárstve, hudbe. Podarilo sa. Po vypracovaní konkrétneho programu, dodržaní predpísaných formalít a termínov bol náš spoločný program schválený
s definitívnym začiatkom od augusta 2000 pod názvom Textil bez obmedzenia.

Kto sú naši partneri?
Belgicko VTI - Waregem; Stredná priemyselná škola textilná
Česká republika; Stredná odborná škola a Odborné učilište Varnsdorf
Litva; Stredná odevná škola Klajpedy

Aké sú prvé výsledky spolupráce?

Výsledné produkty našej školy:
Návrhy pohľadníc z textilu technikou batiky a grafiky na látku.
Zostavenie katalógu pohľadníc a obrázkov.
Zhotovenie bábok v tradičnom ľudovom odeve jednotlivých krajín.
Návrh pomôcky z textilu pre materské školy na rozvoj jemnej motoriky a zručnosti.
Návrhy večerných šiat technikou koláže - spoločné práce.

Práve naša škola bola hostiteľskou školou v marci 2002, kde sa uskutočnila prvá výstava jednotlivých návrhov študentov. Študenti našej školy pripravili kultúrny program z rôznych umeleckých žánrov: folklóru, vážnej hudby, zborového spevu aj populárnej hudby. Hlavným podujatím bolo otvorenie expozície prác študentov z jednotlivých krajín. Nad rámec dohodnutých prác z textilu bola pripravená výstavka slovenských ľudových tradícií v remeslách, keramike, ručných prácach, v krojoch a čepcoch. Celá výstavka bola sprevádzaná terchovskou muzikou a živým ľudovým tancom. Našim partnerom sa páčila a prispela k prezentácii školy ako aj Slovenska.

Čo očakávame od programu?

Vzájomnú výmenu skúseností z vyučovacieho procesu a praxe.
Poznanie života v iných krajinách a priateľstvo.
Lepšie využitie talentu žiakov.
Zdokonalenie jazykových schopností žiakov a učiteľov.
Ovládanie nových technických vymožeností (internet, e-mail).

Obrázky tu....
 

Najnovšie