SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2014/15 Zalozka

2014/15 Zalozka

2014/15
Záložka do knihy spája slovenské školy:
Moja škola, môj študijný odbor
   
  Vyhodnotenie projektu Záložka 2014
 
   
 
Tento rok prijala naša škola výzvu na zapojenie sa do uvedeného projektu, ktorého cieľom je prostredníctvom propagácie čítania a následnej výroby záložiek do knihy skontaktovať školy príbuzných odborov.
Do projektu sa tento rok prihlásilo 128 škôl s celkovým počtom 8 585 žiakov.
My sme takýmto spôsobom nadviazali spoluprácu s Katolíckou strednou pedagogickou školou sv. Cyrila a Metoda v Košiciach. Balíček so záložkami z Košíc bude oficiálne otvorený počas podujatia Noc v knižnici, ktoré sa bude konať v knižnici PASA v noci z 28. na 29. 10.  Záložky, ktoré vyrobia naši študenti, následne zašleme do Košíc.
Nadviazaná spolupráca bude pokračovať osobným stretnutím žiakov a pedagógov obidvoch škôl v Bratislave v dňoch 18. a 19. 11. 2014, kedy sa na pôde PASA bude konať tradičná súťaž v speve s názvom „Spievajte s nami“.  Počas stretnutia v Bratislave ukážeme hosťom z Košíc areál Bratislavského hradu a spoločne navštívime divadelné predstavenie v novej budove SND.
Ing. Daša Hronská
 
   
 
VYHODNOTENIE PROJEKTU ZÁLOŽKA 2014/2015
V projekte sme nadviazali spoluprácu s Katolíckou strednou pedagogickou školou v Košiciach. Vymenili sme si 40 výberových záložiek a cca 100 – 120 kusov záložiek navyše. Do výroby záložiek sa zapojili žiaci denného i pomaturitného štúdia.  Naše záložky sme vyrábali aj počas podujatia Noc v knižnici, na ktorom sa zúčastnilo približne 50 žiakov.  Na tomto podujatí sme slávnostne zahájili projekt spolupráce s partnerskou školou z Košíc a pri tejto príležitosti bola otvorená zásielka nádherných záložiek od našich nových partnerov. Niektoré záložky získali naši najlepší a najinšpiratívnejší čitatelia, zvyšok krásnych výtvarných dielok zdobí projektovú nástenku vo vestibule školy.
V rámci spolupráce s košickou školou plánujeme tento školský rok dve spoločné podujatia, resp. návštevy. Prvá návšteva bude v novembri 2014 v Bratislave a študentky z Košíc sa počas nej zoznámia s Bratislavou, navštívia divadelné predstavenie v SND a zúčastnia sa speváckej súťaže na pôde našej školy.
Druhým podujatím bude stretnutie v Košiciach v apríli 2015, počas ktorého sa žiačky z PaSA zúčastnia prehliadky záujmovej umeleckej činnosti mládeže.
Veríme, že nadviazaná spolupráca napomôže k vzájomnému spoznávaniu sa žiakov a učiteľov so vzdialených končín Slovenska a prinesie nám všetkým množstvo nezabudnuteľných zážitkov a skúseností.
 
 
V Bratislave, 12. 11. 2014
Školský koordinátor projektu:  Ing. Daša Hronská, dasa.hronska@gmail.com
   
 

Najnovšie