SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Projekt Comenius

Projekt Comenius

Medzinárodný program Comenius Partnerstvá

Projekt: Farby okolo násČasový harmonogram projektu 

SEPTEMBER 2010
Každá partnerská škola predstaví projekt na svojej škole a vysvetlí ako sa budú žiaci zúčastňovať projektovej práce.
Žiaci urobia výskum o živote a myšlienkach Komenského. Získané informácie zverejnia na školskej nástenke.


OKTÓBER 2010
Žiaci budú získavať informácie o partnerských krajinách – predovšetkým o slávnych fotografoch – budú si navzájom posielať e-maily a vymieňať si prvé dojmy a pozdravy prostredníctvom fotografií. Komunikačným jazykom bude angličtina.  Súťaž o logo projektu. Podmienky súťaže. Výsledky súťaže.
Všetky nominované logá.

NOVEMBER 2010
Každý študent urobí fotku svojho rodného mesta a porozpráva o meste a o sebe. Študenti z partnerských krajín si tieto informácie navzájom vymenia prostredníctvom internetu. Who We Are...


DECEMBER 2010
Žiaci urobia fotky s novoročnou tematikou. Budú si vymieňať informácie o oslave nového roka prostredníctvom e-mailov. Pripravia novoročné pozdravy s využitím týchto fotografií.

Ďalšie aktivity schválené na spoločnom stretnutí v Mońkach v Poľsku na OBDOBIE JANUÁR 2011 - JÚN 2012 

Termíny Obsah Výstup

január 2011


 


Mobilita :
Slovensko - Poľsko
Bratislava - Mońki
18.1. - 21.1.2011
13 slovenských študentov a 2 vyučujúci 
Vypracovanie a koordinácia spoločného programu a budúcich mobilít. 
Vypracovanie písomnej správy z mobility - všetci študenti a vyučujúci.
Písomné správy a fotogaléria

Koniec januára - prezentácia výsledkov mobility na novej webovej stránke projektu Comenius a nástenke.
   

február - marec 2011

Tvorba obrázkového trojjazyčného slovníka základnej slovnej zásoby:
SR - POZDRAVY  /  FARBY  /  JEDLO
PL - CESTOVANIE, ČÍSLA,  NÁKUPY
GB - ubytovanie, čas, lekár
Schéma - obrázok, anj., pol., slov.
 

Koniec marca - webová stránka, nástenka (tlačený dokument) 

marec 2011

Mobilita:
Poľsko - Slovensko
Mońki - Bratislava
21.3. - 25. 3. 2011
15 poľských študentov a 2 vyučujúci
COMENIUS V BRATISLAVE - Dúbravská TV
   
   
Koniec marca -
prezentácia výsledkov mobility na spoločnej webovej stránke Comenius a nástenke
Fotogaléria:
21.3.2011pondelok
22.3.2011 utorok
23.3.2011 streda
24.3.2011 štvrtok             
Prezentácia -Prečo navštíviť Slovensko?
Príhovor - Predstavenie projektu pre médiá

apríl - máj 2011


Koníčky a záujmy
   
Koniec mája - prezentácia 1 - 2 strany 
PowerPoint, Word
Prezentácie študentov
 

jún 2011 

  Prezentácia výsledkov projektu na webovej stránke a nástenke
 

september 2011

Zhodnotenie výsledkov práce z predchádzajúceho roku. Vyhlásenie fotografickej súťaže v troch kategóriách: človek, krajina,nápad. 
 
Informácie na webovej stránke a na nástenke. 

október 2011

Korene mojej rodiny (pôvod mena, rodostrom, zaujímavý osud rodinného príslušníka...) 
 
Koniec októbra - prezentácia 2- 3 strany: PowerPoint, Word 

november - december 2011

Tradície v mojej rodine (Oslavy sviatkov - Vianoce, Veľká Noc, narodeniny, svadby)  December - použitie vlastných fotografií - prezentácia 1-2 strany: PowerPoint,Word

január - február  2012

Môj deň (Všedný alebo neobyčajný deň môjho života) Koniec februára - 2-3 strany fotoreportáž  a príbeh spracovaný v  prezentácii PowerPoint alebo Word
 

marec 2012 

Moje mesto - architektúra (fotografie architektúry a krajiny doplnené krátkym komentárom) 
 
Koniec marca - 2-3 strany prezentácie v PowerPoint a Word 
 

apríl 2012 

Príprava výstavy študentských fotografií. Prezentácia nominovaných študentských fotografií. Súťaž v troch kategóriách: človek, krajina, nápad.
Každý žiak vyberie na  konci projektu 4 najlepšie fotografie z vlastnej tvorby. Študenti školy hlasovaním vyberú v každej kategórii po 2 víťazné fotografie.
 
Koniec apríla - prezentácia výsledkov súťaže na webovej stránke a nástenke 

máj 2012 

Tvorba spoločného kalendára s víťaznými fotografiami 
Spoločný kalendár (3XA4) - pre každú krajinu 100ks 
 
  Mobilita: Slovensko - Poľsko, BRATISLAVA - MOŃKI, 13. - 18. máj (13 slovenských študentov a 3 vyučujúci - záverečné zhodnotenie práce na projekte
   
Kalendár, webová stránka, nástenka 

jún 2012 

Práca na záverečnej správe projektu   
 


 

Najnovšie