SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Dolne Rakusko MŠ

Dolne Rakusko MŠ

2012/13

 


28. novembra 2012 učitelia pedagogiky a cudzích jazykov navštívili dve materské školy v Dolnom Rakúsku, v Hainburgu a v  Scharndorfe s cieľom nadviazať spoluprácu v rámci školských partnerstiev.
So súhlasom pracovníkov materských škôl sme pripravili zaujímavú fotogalériu TU...
   
 
Projekt „Interkulturálne vzdelávanie detí, žiakov a pedagógov"

 
Naša škola sa zapojila do medzinárodného projektu Programu cezhraničnej spolupráce Slovenska a Rakúska s názvom „ Interkulturálne vzdelávanie detí, žiakov a pedagógov“ organizovaného Úradom dolnorakúskej krajinskej vlády, Európskou kanceláriou a Mestským školským úradom mesta Viedeň.
V rámci participácie na projekte sme sa zapojili do modulu s názvom „Mobilita – výkon praxe a partnerstvá škôl a študentov zo susedných krajín“.
Cieľom projektu je nadviazanie partnerstiev medzi školami na Slovensku a v Rakúsku a príprava mobilít žiakov na výkon ich odbornej praxe v MŠ v oblasti Dolného Rakúska a vo Viedni. Tieto aktivity prispejú k prehlbovaniu jazykových aj  odborných kompetencií a multikultúrnej výchove žiakov oboch partnerských krajín.
Prvé podujatie sa uskutočnilo 28.11.2012 a bolo zamerané na systém výučby, odborné vzdelávanie, administratívne a finančné riadenie MŠ v susednom Rakúsku formou návštevy a hospitácie našich pedagógov v MŠ v Hainburgu a v MŠ v obci Scharndorf. Súčasťou bola výmena skúseností našich a rakúskych kolegov v oblasti predškolského vzdelávania.
Pripravované v poradí druhé stretnutie sa uskutoční v januári 2013, kedy na pôde PaSA Bullova 2 privítame projektových partnerov z pedagogickej akadémie z Viedne.
Mgr. Mária Niková
 
 

Najnovšie