SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2014/15 Brno

2014/15 Brno

2014/15 Projekt na podporu multikultúrnej výchovy detí a mládeže
 
Dňa 9. apríla 2015 sme vycestovali do našej spriatelenej školy Moravského gymnázia v Brne, CZ, aby sme tam spoločne uskutočnili Literárnu a recitačnú súťaž, stretli sa s priateľmi a navštívili výstavu pri príležitosti 80-tych narodenín J. a K. Saudka na Špilbergu.
Akcie sa zúčastnilo 8 študentov a pedagogický dozor – Mgr. Janovičová a Mgr. Brlášová. Akcia bola financovaná recipročne (cestovné) z nadácie Comenium, n.f. pre tých žiakov, ktorí ju mali uhradenú.
Výber študentov sa uskutočnil na základe ich preukázaných schopností a aktivity – boli to víťazi súťaží Hviezdoslavov Kubín a Spievajte s nami:
Erika Bolfová, Erika Kočíšková a Patrícia Antalová z I. A, Eugen Pastor z I. C, Diana Felcánová z II. C, Lucia Hozová, Karin Kincseková z III. A a Magdaléna Pavlasková z III. B.
Práce do súťaže poslali aj študentky 4.ročníka, ktoré vytvorili krátke literárne poviedky: Erika Jablonická zo IV. A a Nicol Baňáková zo IV. A.
Súťaž bola rozdelená podľa veku súťažiacich: mladší a starší žiaci. V kategórii mladší žiaci súťažili len žiaci MG v Brne, pretože náš vek je vyšší Súťaž sa konala v dvoch kategóriách:
 
Literárna súťaž – vlastná tvorba:
1. miesto – Nicol Baňáková „Stretnutie, ktoré ma zmenilo“  (PaSA Bullova, Bratislava SR)
2. miesto – Erika Jablonická „Úzkosť“  (PaSA Bullova, Bratislava SR)
                           
Recitačná súťaž:
1. miesto – Pavel Kříž  (MG Brno, CZ)
2. miesto – Magdalena Pavlasková  (PaSA Bullova, Bratislava SR)
3. miesto – Erika Bolfová  (PaSA Bullova, Bratislava SR)
     
Víťazom gratulujeme !
  Mgr. Daniela Brlášová
koordinátorka súťaže
  Fotogaléria...
 
 
 
 
 

Najnovšie