SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2015/16 Tana_Projekt

2015/16 Tana_Projekt

2015/16 Výstava fotografií
  25. 1. - 12. 2. Výstava fotografií z projektu Comenius - Malými krokmi k veľkému skoku v budove  Metodického centra na Ševčenkovej ulici v Bratislave. Ide už o druhú výstavu fotografií z projektu, ktorý skončil v minulom roku. Tentoraz sú v MC sú vystavené fotografie z mobility v Portugalsku nafotené zúčastnenými žiakmi a  učiteľmi. 
  Viac informácii na stránke Ministerstva školstva: http://www.minedu.sk/v-mpc-vystavuju-aj-studenti/
  Mgr. Tatiana Filová
 
 

Najnovšie