SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2016/17 Inovujme

2016/17 Inovujme

2016/17 Inovačný workshop INOVUJME.sk
 
Súčasťou Národného projektu INOVUJME.sk je organizovanie workshopov so študentmi stredných škôl.  V tomto školskom roku sa realizuje pilotný projekt workshopov na piatich stredných školách v SR. Naša škola bola jednou z nich. Stretnutie sa uskutočnilo 26. 05. 2017 v budove školy.
Celý projekt je zameraný na zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky. Kladie si za cieľ zvýšiť inovačné zručnosti študentov  pri riešení  spoločensko-ekonomických problémov.
Workshop viedla pani lektorka PhDr. Zdena Osvaldová a skupina inovátorov. Študenti III. C triedy boli rozdelení do menších pracovných skupín. Každá skupina pracovala na riešení konkrétneho školského problému. Základom riešenia bola inovácia a kreativita. Pomocou príkladov z podnikateľskej praxe, konštruktívnej diskusie, kreatívnych slovných hier nachádzali riešenie svojich problémov.

Výsledkom niekoľkohodinovej práce bolo predstavenie riešenia problému pred ostatnými účastníkmi kurzu a pani riaditeľkou Mgr. Galinou Šimončičovou. Študenti riešili tri okruhy školských problémov:
-        odborná prax
-        využitie átria
-        rozvrh triedy
Pani riaditeľka podporila ich záujem o riešenie školských problémov a vyjadrila nádej, že aj v reálnom živote školy sa ich kreativita a inovácia prejaví.
Systém práce, s ktorým sa oboznámili študenti na workshope INOVUJME.sk učí  študentov hľadať netradičné – inovatívne spôsoby riešenia, dokázať formulovať problém, vystúpiť verejne a odvážne prezentovať seba a svoj projekt.
Študenti prijali hru na manažérov a otvorene a aktívne sa zapájali do riešenia úloh. Vyskúšali si prácu inovátorov, ktorým patrí budúcnosť pri zvyšovaní výkonnosti slovenskej ekonomiky. 
   Jana Varadínková, učiteľka 
  Fotogaléria... 
   
 

Najnovšie