SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2014/15 Ziacka rada Zapisnice

2014/15 Ziacka rada Zapisnice

Zápisnica: 11.09.2014
Zúčastnili sa všetky triedy okrem IV. A!!!!
- poďakovanie pani riaditeľke za prínos do školskej rady, za vykonanú prácu pre úpravu chodieb.
- nástenku Žiackej rady budeme mať každý mesiac iná trieda na starosti
            September: IV. A
            Obtóber: IV. B
            November: IV. C
            December: III. A
            Január: III. B
            Február: III. C
            Marec: II. AB
            Apríl: II. C
            Máj: I. A
            Jún: I. C
- pripravované akcie na školský rok :
            Halloween
            Mikulášsky deň
            Valentín
Basebalový deň
            Deň mlieka - 24.9.
- nápady na aktivity, keď sa neučí v škole - učitelia to ocenia
- nie je problém dať riaditeľské voľno, keď je to odôvodnené
24. 9. Svetový deň mlieka- akcia na škole - na starosti III. C
- 29. 9. Účelové cvičenie - presunie sa v prípade zlého počasia, na starosti Mgr. Slávka Šajdíková
- nový predseda školskej rady - návrh - M. Tollaová II.AB, Z. Popluhárová III. A
- nápady na zmenu budovy školy, tried
- fajčenie- na miestach na to určených - fajčiarsky kútik
- nadácia!- zaplatiť - všetky triedy
Vypracovala Slávka Husariková, III. A
Zápisnica: 24.10.2014
Prítomní: I.A, II.AB, II.C, III.A, III.B, III.C, IV.A, IV.B, IV.C
Neprítomní: I.C
Program: 1. Darovať knihy
                  2. Pripravované akcie 
                  3. Upratovací deň
                  4. Červená stužka
 
1) Do pondelka 27.10.2014 môžete darovať knihy,  ktoré už nepotrebujete a prinesiete ich p. p. Brlášovej.
2) Pripravované akcie:
Halloween na starosti má 3.A bude sa konať 28.10.2014 (utorok) je povinnosť mať kostýmy, názov triedy, bonusové body môžete získať za výzdobu triedy.
Teplákový deň I.C
Mikulášsky deň I.A
Vianočný večierok II.C
Valentín II.C
Deň filmov IV.B
Deň sladkostí II.AB
Deň učiteľov II.C
Deň čaju III.C
Deň kultúr III.B
Knižný deň
Deň Zeme
3)      Každá trieda bude upratovať nejakú časť školy, tí ktorí nebudú mať pomôcky, si budú upratovať triedy a skrinky pred triedami.
4)      Červená stužka bude 1.12.2014
Červená stužka je medzinárodným symbol solidarity s ľuďmi žijúcimi s HIV alebo AIDS. Červená stužka je značkou, pre upevňovanie povedomia o HIV a IDS medzi ľuďmi.                    Zapísala: Monika Tollaová II.AB
Zápisnica: 14.11.2014
Prítomní: I.A, I.C, II.AB, II.C, III.B, III.C, IV.C
Neprítomní:  (IV.A, IV.B, III.A) – ospravedlnení
Program:  
1. Mikulášsky deň
2. Automat na horúcu vodu
3. Nástenka Žiackej rady
4. Plánované akcie
5. Reklama našej školy
6. Návrhy k programu na posledný deň pred vianoč. prázdninami
 
1)      Mikulášsky deň sa bude konať  5. 12. 2014.
Začiatok bude cca o 8:30 (čas bude upresnený). Program sa bude skladať z tvorivých dielní ako napr. výroba tašiek s logom našej školy, zdobenie perníkov, ... Ďalej z Mikulášskeho bazáru a z čajovne, kde príde hosť, ktorý bude rozprávať o svojich zážitkoch a skúsenostiach z Číny, potom bude nasledovať ochutnávka čajov . Na materiál  treba v triedach vyzberať po 1 Eure/žiak.
O 11:30 je naplánovaná ďalšia beseda s našimi úspešnými  absolventami .
·         Na našej škole nie je možné piecť a preto, budeme vďační študentom, ktorí na tento deň prinesú perníky, ktoré sa následne budú zdobiť. Taktiež študentov prosíme, aby pohľadali doma veci, ktoré už nepotrebujú ale možno by ich iní využili a priniesli do plánovaného bazáru.  Všetci pokladníci v triedach – vyzberajte od každého žiaka 1€ (čaj + perníky)! J
 
2)      Automat na horúcu vodu nie je problém, ak sa zvýši počet študentov, ktorí majú zaplatenú nadáciu Comenium.
·         Žiadame aby triedne učiteľky apelovali na žiakov, ktorí ešte nemajú zaplatenú nadáciu.
 
3)      Nástenka Žiackej rady ostáva na pôvodnom mieste.  Pribudnú nové stoly a stoličky pri nástenke a taktiež na oddelenie študentských kútikov pribudnú závesy.
 
4)      Akcia Červená stužka sa bude konať  25. 11. 2014, bližšie info u p. prof. Mgr. Brlášovej.
Plánuje sa Vianočný stolnotenisový turnaj, bližšie info u p. prof. Mgr. Klingu
12. 1. 2014 sa uskutoční  Deň otvorených dverí na našej škole
 
5)      Naša škola dostala skvelú ponuku na propagáciu školy. Ide o reklamu, ktorá by sa nachádzala na sedadlách autobusov – smer Záhorie. Reklama stojí cca 53€/mesiac.
 
6)      Na posledný deň  pred vianočnými prázdninami bol navrhnutý Filmový deň, ktorý by spočíval v pozeraní filmov v triedach. V každej triede by bol iný žáner. Žiaci by si vybrali podľa vlastnej vôle, ktorý film si pôjdu pozrieť.
Zapísala: Katarína Ivančíková, II.C 
Zápisnica: 21.11.2014
Dátum: 21.11. 2014
Prítomní: 1.A, 1.C, 2.AB, 2.C, 3.A, 3.B, 4.B, 4.C
Neprítomní: 3.B, 4.A
Program:             1. Ples
                               2. Mikulášsky deň
 
1)       
·         Ples sa bude konať 7.2. 2015 (sobota) v priestoroch školy (chodba na prvom poschodí)
·         Kapacita: 100 – 120 účastníkov, prostredníctvom triednych učiteľov treba zistiť predbežný záujem, ak bude počet účastníkov nižší ako 100,  ples sa konať nebude 
·         Cena lístka 7 – 10€ ( v cene lístka je: občerstvenie, nápoje, výzdoba, tombola)
·         DJ (Štefan Kittner), fotograf (Nikolet Baňáková 4.B), moderátorka ( Zuzka Popluhárová 3.A)
·         Program zabezpečí každá trieda + štvrtáci (program zo stužkovej)
·         Ples je celoškolská záležitosť – tí, ktorí sa ho nezúčastnia, pomôžu pri príprave plesu a upratovaní po plese
·         Svojou neúčasťou sa pripravujete o nezabudnuteľný zážitok!
2)       
·         Program: tvorivé dielne, čajovňa, vianočný bazár, seminár o cestovnom ruchu, beseda s úspešnými absolventmi
·         v tvorivých dielňach bude možnosť výroby vlastných tašiek (poplatok za tašku je 1/1,5 Eur) – účasť je dobrovoľná
·         vianočný bazár: budú sa predávať ručne vyrobené predmety (náramky, bižutéria a iné), CDčka, knihy – niečo, čo vy nepotrebujete, ale poteší to vašich spolužiakov Zapísala: Popluhárová  
Zápisnica: 03.02.2015
Prítomní: všetky triedy
·         ples je na 100% pripravený a dňa 7. 2. 2015 sa uskutoční
·         trvanie: od 19:00 do 03:00 (dopravu domov si zabezpečujú žiaci – nočné spoje, taxi, vyzdvihnutie rodičmi)
·         PONDELOK 9. 2. PREBIEHA VYUČOVANIE PODĽA RIADNEHO ROZVRHU
·         úlohy:
o    napísať zoznam žiakov záväzne prihlásených na ples: Biterová 1. A
o    chlapci – uvítanie hostí
o    vytlačiť tombolové lístky (Kráľová  2. C)
o    Bufet – Felcánová 2. C
o    Šatňa – Ivanová  3. A
o    konferovanie – Popluhárová 3. A
o    program – p. učiteľky Slaninková a Janovičová a žiaci
o    nástenka – Jakubová 3. B, Kučerková 3. A
o    zozbierať  tombolu – Gajdoš 3. C, Toráčová 3. C
o    fotenie – Baňáková 4. B, Vachová – 3. B
o    návrh rozmiestnenia stolov – Popluhárová 3. A
·         Každý žiak dostane informovaný súhlas (pre rodičov) o účasti na plese  Mgr. Z. Čerňanová
Zápisnica: 25.03.2015
Prítomní: všetci
Neprítomní: 0
 
Program:       
1. Poďakovanie Vivien Kubicovej a voľba nového predsedu žiackej rady
2. Teplákový deň + 1. apríl ( 1. 4. 2015)
3. Nástenka
4. Prekvapenie ku dňu učiteľov (27. 3. 2015)

1/ Vivien, ďakujeme ti za perfektne odvedenú prácu predsedníčky žiackej rady a želáme ti veľa úspechov v štúdiu na VŠ. Novou predsedníčkou školskej rady je Monika Tollaová z  II. AB, podpredsedom zostáva Zuzana Popluhárová z III. A.
  1. 2/ Teplákový deň + 1. Apríl ( 1. 4. 2015) – užite si posledný deň pred prázdninami v pohodlí svojich teplákov J. Keďže je to zároveň aj prvý apríl, môžete sa aj bláznivo namaľovať alebo nastajlovať. Kreativite sa medze nekladú J. Hodnotenie prebehne počas veľkej prestávky (alebo počas 4. hodiny). Hodnotiť bude I.C.
  1. 3/ Nástenka školskej rady – II. AB a II.C pripravia nástenku (téma veľká noc, 1. apríl, teplákový deň). Slávka (III. A) po prázdninách pripraví info o projekte Zelená škola.
  2. 4/ Na piatok sme si pripravili prekvapenie pre našich učiteľov, ale keďže je to prekvapenie, tak o tom nemôžeme viac prezradiť :)
  3. 5/ Máme nového správcu našej webovej stránky. Všetky príspevky posielajte na: psabuba@bait.sk                                                                                                                                           Rebeka Jakubová III.B
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Najnovšie