SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2015/16 Žiacka rada Zapisnice

2015/16 Žiacka rada Zapisnice

Zápisnice Žiackej rady v šk. r. 2015/16
 
Zápisnica žiackej rady z dňa 3.2. 2016
Zúčastnení:  všetci zástupcovia tried.
Program:
 1. PLES sa nekoná z dôvodu nízkeho záujmu. (bolo potrebné predať cca. 90 lístkov, predalo sa však len cca. 80 a z toho len cca. 40 žiakov z našej školy)
 2. Žiaci navrhli zorganizovať miesto zrušeného plesu POMATURITNÝ PLES, ktorý by slúžil ako oficiálna rozlúčka so štvrtákmi. (treba zistiť predbežný záujem žiakov).
 3. NÁSTENKA ŽIACKEJ RADY sa presunie na železné zábradlie schodov, pri skrinkách. 
 4. Návrh na zorganizovanie ŠTUDENTSKÝCH VOLIEB dňa 11.2. 2016. (bližšie informácie Vám poskytne Monika Tollaová)
 5. Aj tento rok sa na našej škole bude oslavovať deň zaľúbených: VALENTÍN 
 • oslavovať ho spoločne budeme dňa 15.2. 2016 (pondelok)
 • bude možnosť napísať venovanie na verejnú nástenku ŽR (už na novom mieste)
 • pri vrátnici bude pripravená krabica, kde môžete vhadzovať svoje valentínky
 • cez veľkú prestávku sa všetci žiaci, učitelia v červených/ružových  tričkách presunú do veľkej telocvične, kde vytvoríme obrovské červené srdce 
 • na škole bude prebiehať triedna súťaž, hodnotené bude:
 •  na dverách každej triedy z vonka bude originálne ozdobené srdce
 •  výzdoba triedy v téme romantika (dôraz na útulnosť, celkové pocity z atmosféry), v triede povinné 3 handmade ozdoby
 •  každá trieda vytvorí originálnu valentínku pre triednu učiteľku   
 • Žiakom zdôrazňujeme, aby sa prezúvali v priestoroch školy.  Prebiehajú kontroly! 
zapísala:  Katka Ivančíková III.C
Zápisnica: 25. 11. 2015
Prítomní: 1.BC, 2.A, 2.C, 3.AB, 3.C, 4.A, 4.B, 4.C
Neprítomní: 1.A
 
Program:
1. Zasadačka
2. Zmena nástenky žiackej rady
3. Wi-fi signál
4. Bufet + jedáleň
5. Prezúvanie
6. Mikuláš                                                                                                                                       
7. Ples
8. Rádio
9. Zatepľovanie a výmena okien
10. Pedagogický zamestnanec a jeho práva !!!!!
11. Poďakovanie za výber financií do nadácie Comenium
 
1. Zasadačka je nová miestnosť v našej škole,  kde bude zasadať napr. rada školy, rada rodičov,
zelená škola a žiacka rada.  Miestnosť sa môže využívať aj ako učebňa.
2. Nástenka žiackej rady by sa mala presunúť na prízemie ku skrinkám, nakoľko nie je na dobrom
mieste a žiaci si ju nevšímajú.
3. Nakoľko wifi signál nepokrýva priestory celej školy, p. uč. Čerňanová osloví pána technika Straku,
aby tento nedostatok odstránil – zakúpi sa zosilňovač wifi.
4. Ak nebudete spokojní s bufetom alebo jedálňou, tak svoje sťažnosti môžete povedať pani
tajomníčke, ktorá ich zapíše a následne budú odoslané vedeniu jedálne.
5. Od 1.11.2015 do 31.3.2016 je povinné prezúvanie - to znamená, že každý jeden žiak má
povinnosť sa prezuť. Prezúvanie bude kontrolované náhodnou neohlásenou kontrolou. Trieda,
ktorá bude mať najväčší počet prezutých žiakov vyhrá odmenu. Výhra je žolík na odpustenie jednej
5 z akéhokoľvek predmetu, ktorá sa vám zruší.
6. Mikuláš sa bude konať 4.12.2015 (piatok). Žiaci by mali prísť oblečení v mikulášskej čiapke
a červenom tričku. Jedinou výnimkou je trieda 4.A, ktorá bude môcť mať aj čerta a anjela. V triedach,
v ktorých bude väčšina žiakov v červených tričkách a mikulášskej čiapke, dostane cukríky. Všetci
v červenom oblečení sa budú cez veľkú prestávku fotiť vo veľkej telocvični.
7. Ples sa bude konať 6.2.2016 (sobota). Ak má niekto nápad na zlepšenie tohto podujatia, treba
osloviť Dominiku Kráľovú z 3.C alebo Moniku Tollaovú z 3.AB. Dievčatá vás rady vypočujú a vaše
návrhy prekonzultujú s koordinátorkou projektu.
8. Rádio stále nevysiela – ak to chcete zmeniť, napíšte si triedny playlist, ktorý odovzdáte Monike
Tollaovej a ona Christianovi – on vám následne bude spríjemňovať veľké prestávky skladbami
z týchto playlistov.
9. V nasledujúcom roku 2016 by mala prebehnúť výmena starých okien za plastové, výmena
radiátorov, výmena vchodových dverí pre žiakov aj učiteľov a zateplenie celej budovy školy.
10. Pedagogický zamestnanec má postavenie chránenej osoby.  Akékoľvek napadnutie (slovné
alebo fyzické) a iné formy nátlaku  alebo šikanovania sú považované za trestný čin. Viac o zákone
si môžete prečítať tuhttp://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:672D-YScvCsJ:www.konzervativizmus.sk/upload/doc/Ucitelia_ako_verejni_cinitelia_analyza.rtf+&cd=
3&hl=sk&ct=clnk&gl=sk
11. Pani riaditeľka ďakuje všetkým, ktorí zaplatili nadáciu Comenium. Za financie sa vynovili
priestory učebne SJL, spoločenskej miestnosti, učebne TVD, pribudla nám nová zasadačka 
a postupne sa dokupujú veci na
modernizáciu tried a učební.
                                                                                                               Viktória Procklová I.BC
Zápisnica:  21. 10. 2015
Prítomní: 1.A, 2.A, 2.C, 3.AB, 3.C, 4.B, 4.C
Neprítomní: 1.BC a 4.A
Program:      
1. Halloween,
2. Červené stužky
 
Halloween
Termín: 3.11.2015 (utorok)
Organizácia: 1.A
Podmienky:
-          výzdoba triedy = 3b (vyrezaná tekvica = 4b)
-          červené/čierne pery/nechty = 2 b
-          líčenie = 5b
-          kostýmy = 5b
-          triedny učiteľ- kostým = 5b
-          triedna fotka = 3b
-          spoločná fotka všetkých strašidiel v telocvični
-          hodnotenie počas 3. vyuč. Hodiny (2 zástupkyne 1.A)
 
Červené stužky
Termín: 11.11.2015
-          fotka živej stužky
-          musíte mať oblečené niečo červené
-          teplo sa obliecť
-          fotka – obchodné stredisko Damborského
-          3.AB – fotenie akcie (8-10 fotiek)
-          Plagáty s názvami škôl
-          Nosiť stužky počas týždňa (23. -27. 11. 2015) – bodovanie nosenia stužiek bude prebiehať
počas celého týždňa
-          Výroba a rozdanie stužiek na začiatku týždňa do každej triedy – 2.A
-          bodovanie – 2.A
-          triedny učiteľ = 3b
-          zastupujúci učiteľ = 2b
-          žiak = 1b
Žiacke rádio
-          každá trieda navrhne playlist (minimálne 10 pesničiek), z ktorých budú chlapci vyberať piesne
na želanie
-          na nástenke žiackej rady bude krabička, kde môžete hádzať svoje piesne na želanie, nakoľko
používanie emailu sa neosvedčilo a Facebook je blokovaný
Zápisnica:  16. 09. 2015
Prítomní: 1.A, 1.BC, 2.A, 2.C, 3.AB, 3.C, 4.A, 4.B, 4.C
Program:          1. Nástenka školskej rady
                            2. Tematické dni
                            3. Zápisnica
                            4. Comenium
                            5. Prezúvanie
                            6. Školský poriadok
                            7. Školský časopis
                            8. Predĺženie prestávok
                            9. Iné
                  
1)  Nástenku Žiackej rady bude mať na starosti každá trieda nasledovne
September: 4.A, 4.B, 4.C (spoločne)
Október: 4.B, 4.C, 4.A (spoločne)
November: 4.C , 4.A, 4.B (spoločne)
(návrh dať fotky jednotlivých zástupcov tried na nástenku pri pingpongových stoloch a vymyslieť
tematickú nástenku na témy Halloween a festivaly v októbri – Októberfest a iné)
December: 3.C
Január: 3.AB
Február: 2.C
Marec: 2.A
Apríl: 1.A
Máj: 1.BC
Jún: 1.BC
 
2)  Tematické dni :
Halloween
Mikulášsky deň
Vianočný večierok
Valentín
Teplákový deň
Svetový deň mlieka, Svetový deň zdravia,    Svetový deň výživy
3) Zápisnicu treba poslať maximálne do dvoch dní Mgr. Čerňanovej na skontrolovanie.
4) Comeninum je 40€, ktoré je povinný zaplatiť každý žiak maximálne do konca septembra. Ak
si to prepočítate, sú to 4€ na mesiac. Treba apelovať na každého v triede. Peniaze sú využité na
skvalitnenie vyučovacieho procesu a celkovo aj na spríjemnenie chvíľ strávených v škole
(kopírovanie, knižnica, technické a iné vybavenie, mydlo, toaletný papier, tuli vaky, nové lavice
a podlahy a iné.)
5)   Od 1.11 do 31.3 je povinné prezúvanie.
 
6) Školský poriadok bol odsúhlasený všetkými členmi žiackej rady.
 
7) V školskom roku 2015/16 budeme mať webový školský časopis, ale na to, aby mohol existovať,
potrebuje aj názov. Potešia nás všetky nápady, aké budete mať. Sme škola tvorivá, tak sa nebojte
byť tvorivý. Miesto a čas, kedy sa budú zberať názvy oznámime.
Podeľte sa s nami o vaše básne, poviedky, kresby alebo iné výtvory.
 
8) Predĺženie prestávok nebolo odsúhlasené žiackou radou. Bol návrh predĺžiť prestávku medzi
5-6 hodinou na 20 minút (šiesta hodina by končila 13:40) a medzi 6-7 hodinou mať tiež 20 minútovú
prestávku (siedma hodina by začínala o 14:00). 
 
9) Iné:
1) 4.B by chcela mať stužkovú v školskej jedálni alebo v telocvični (potrebujú kontakt na dobrú
kateringovú službu)
2) sťažnosť na jedáleň: malé porcie
3) žiadosť o zakúpenie kvalitnejšej kamery na natáčanie školských videí
4) nefunguje wifi – Mgr. Čerňanová bude kontaktovať školského technika pána Straku
                                                                                                     Zapísala: Monika Tollaová 3.AB

Najnovšie