SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2013/14 Zapisnice ŽR

2013/14 Zapisnice ŽR

17.03.2014 Zápisnica:
 
Prítomní: všetci okrem IV. A 
1.       Diskusia o probléme so špakmi v okolí školy:
Na podnet ľudí bývajúcich v okolí školy sme sa snažili vyriešiť problém s nadmerným množstvom cigaretových ohorkov na chodníkoch či trávnatých plochách. Jeden z návrhov bol poskytnúť popolník na hranicu pozemku školy pre minimalizovanie tohto problému. Zúčastnení na ŽR s týmto návrhom súhlasili.
 
2.       Nahrádzané voľno 9. mája:
V rámci návrhu zo strany školy, že 9. mája (piatok) by bolo zrušené vyučovanie s podmienkou nahradenia si odpadnutých hodín ŽR vyjadrila svoj nesúhlas s tým, že v triedach prebehlo hlasovanie, ktoré umožnilo zrušenie tohto návrhu. Tým pádom sa 9. mája vyučovanie uskutoční.
 
3.       Nedostatky v jedálni:
Študenti sa vyjadrili, že jedáleň má isté nedostatky, preto bude členka ŽR (Linda Danišová) tieto nedostatky spisovať. Následne na to sa odovzdajú paní Bielikovej, ktorá to má na starosti.
 
4.       Rôzne:
-          Potreba zaplatenia dobrovoľnej nadácie
-          Plusy a mínusy dodatočného skúšania
-          Návrh na zavedenie hygienických potrieb na WC ( súvisiace s nadáciou )
  (Zapísala Ľudmila Kollárová, II.C)
05.02.2014 Zápisnica:
 
Prítomní: I. AB, I. C, II. A, II. B, II. C, III. A, III. B, III. C, IV. B, IV. C
Neprítomní: IV. A
1.      Valentín - organizácia (II.A) - Prosíme všetkých žiakov, aby sa zapojili a ocenili tak úsilie II. A, ktorá Valentína pripravuje
2.      Sťažnosť na toalety - sú špinavé, chýba mydlo, kefa a toaletný papier
       - niektoré kabínky sú zbytočne zamknuté, potom je nedostatok tých otvorených
3.      Sťažnosť na jedáleň - jedlo je po 6. hodine studené
 - skladovanie jedla nevyhovujúce
4.      Doplnkové skúšky - individuálny prístup k študentom, neposudzovať všetkých rovnako, tých, ktorí vynechávajú vyučovanie svojvoľne, a tých, ktorí sú naozaj chorí, ale vždy si plnia svoje povinnosti (výjsť im v ústrety s čiastkovými termínmi a nie všetko naraz na konci klasifikačného obdobia)
5.      Bufet - sortiment bufetu je stále nevyhovujúci, cena žemlí zostala rovnaká, ale ich veľkosť sa zmenšila. 
  Vypracovala N. Bartalská, I. C
28.11.2013 Zápisnica:
 
Prítomní: všetky triedy okrem IV.A
1.       PODMIENKA REALIZÁCIE PLESU: Ak do 13.12.2013 pani Bieliková nepredá 150 lístkov tak ples bude zrušený.
·         Je vysoká penalizácia, ak ples zrušíme po podpise zmluvy s hotelom.
·         Cenu už nemožno znížiť ( 35€ zahŕňa prenájom miestnosti, jedlo vo forme troch chodov, prípitok, nealko, šatňu a obsluhu, DJ-a, program, tombolu, výzdobu...)
·         Prosíme našich študentov aby posielali informácie o plese aj bývalým študentom, rodičom, známym.
·         Z nadácie dostaneme príspevok 500€
2.       LONDÝN:
·         Momentálne máme 22 prihlásených
·          Keď nebudeme mať 35 prihlásených,  akcia sa môže tiež zrušiť.
·         Je presunutý termín prvej splátky na 16.12.2013
·         Prosíme študentov, aby ďalej apelovali svojich spolužiakov.
3.       SOČ: (hlavne pre tretiakov)
·         Ak  zapracujú na ročníkovej práce a budú ju mať hotovú do marca, môžu ju prezentovať na SOČ-ke.
·         Keď bude niekto úspešný a jeho práca vyhrá, tak nemusí robiť o rok maturitnú prácu, ročníková bude uznaná za maturitnú.
Vypracovala: V. Kubicová 3.C
21.11.2013 Zápisnica:
 
Prítomní: I. C, I. AB, II. A, II.  C, III. A, III. C, IV. A, B, C
Neprítomní: II. B a III. B
1.                Ples - treba nazbierať ceny do tomboly (priniesť kto môže)
                      prosíme študentov aby podporili tombolu
2.                III. A terorizácia p.p. Tóthovej
                 - organizácia AKCIA koše
                 - nová myšlienka: poveriť 2 spoľahlivých študentov z každej triedy na      
                   na výsyp košov ( najlepšie nefajčiarov)
3.                III. A MIKULÁŠSKÝ DEŃ
                 dávame do pozornosti!
4.                Zväčšenie bufetu - návrhy pridať papiernictvo
                     - myšlienka presťahovať bufet do zadnej časti jedálne.
5.                I. C   začať riešiť Halloween - treba spraviť záver a vyhodnotenie
6.                III. C Prosba ku školníkovi: oprava nastavenia regulácie hlasitosti    
               mikrofónu v triede     
   Zapísala: M. Plevková, III. C
18.10.2013 Zápisnica:
 
Prítomní: I. AB, I.C, II.A, II.B, II.C, III.A, III.B, III.C, IV.A, IV.C
Neprítomní: IV. B
 
1. Ples sa bude konať 1. februára 2014, ak viete o nejakom programe alebo daroch do tomboly budeme vďační za vaše nápady;
2. Písomky navrhujeme dopisovať  individuálne  po dohode s učiteľom; 
3. Navrhujeme zakúpiť router do druhej časti budovy školy, kde sa nedá  pripojiť na wifi;
4. Nadácia Comenium: opätovne apelovať na žiakov denného štúdia, aby zaplatili dobrovoľný príspevok, až po uhradení bude možné uspokojiť požiadavky žiakov;
5. II.C navrhuje 7. vyučovaciu hodinu v piatok presunúť na nultú hodinu,  externisti vyrušujú pri vyučovaní; 
6. Zvýšiť zásoby kníh v knižnici na povinné čítanie;
    Zapísala M. Tollaová, I.AB
24. 09.2013 Zápisnica:
  Prítomní: I. AB, II. B, III. B, III. C, IV. B, IV. C
Neprítomní: I. C, II. A, IV. A

1. Nadácia Comenium: opäť treba apelovať na žiakov denného štúdia, aby zaplatili, po zaplatení dobrovoľného príspevku bude možné splniť požiadavky žiakov, ako papier a utierky na wc a nábytok na chodbách.
2. Návrh na zmenu názvu odboru animátor voľného času na kultúrno-výchovný pracovník bol zamietnutý, a to z dôvodou zastaralého názvu, žiaci môžu vymyslieť nový názov a navrhnúť ho znova.
3. Do plánu aktivít na šk. r. 2013/2014 bol pridaný Mikulášsky deň 6.12 na starosti ho bude mať trieda III.A.
Basebalový deň bol presunutý na apríl.
4. Návrh zmien v bufete: 1/ zmena priestoru, prípadne prerobenie priestoru tak, aby sa nedalo vojsť dnu, ale jedlo bolo vydávané cez okienko. 
2/ rozšírenie sortimentu o ovocie, bagety, sladké a slané pečivo, malé teplé jedlá (hot dogy, fornetti, pizza)
- hladáme nový priestor pre bufet, prosím svoje návrhy a nápady hovorte svojim predsedom
5. Informačnú nástenku žiackej rady budú mať na starosti každý mesiac žiaci jednej triedy podľa nasledujúceho harmonogramu:
Október - IV.A
November - IV.B
December - IV.C
Január - III.A
Február - III.B
Marec - III.C
Apríl - II.A
Máj - II.B
Jún - II.C
  Zapísala L. Danišová, IV. C
12. 09.2013 Zápisnica:
  Prítomní: I. AB, I.C, II. A, II. C, IV.B, IV. C
  Neprítomní: II. B, III. A, III. B, III. C, IV. A  
  1. Plán aktivít na školský rok 2013/14:
 
  Program Zodpovedná trieda
  Žlto-oranžový deň I. AB
  Halloween  I. C 
  Mikulášsky deň III. A
  Teplákový deň  II. C 
  Valentín  II. A 
 

Najnovšie