SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2016/17 Ziacka rada_Zapisnice

2016/17 Ziacka rada_Zapisnice

Zápisnice ŽR v školskom roku 2016/17
 
Zápisnica zo žiackej rady 11. 1. 2017
Prítomní: všetci
Program:
1.     Rôzne:
a.     Školská WIFI – od dnes funguje spoločné heslo pre školskú wifi, ktoré visí aj na nástenke žiackej rady a každá trieda dostala leták s heslom aj prihlasovacími menami do triedy.
b.     Ponuka štipendií a letných programov v USA – leták visí na nástenke žiackej rady a každý dostal leták aj do triedy – sú v ňom kontaktné údaje, kde sa môžete bližšie informovať, alebo môžete osloviť svojho jazykára.
c.     Brigáda – venčenie psa – info visí na nástenke žiackej rady
d.     Rôzne: prosba na p. školníka, aby dal do každej triedy háčik na zavesenie uterákov; prosba na p. Bielikovú/p. upratovačky, aby vymenili mydlo na žiackych WC, pretože smrdí.
2.     Ples:
a.     zatiaľ je predaných len 50 lístkov, aby sa ples uskutočnil musí sa predať 100 lístkov – lístky sa budú predávať do stredy 18.1!!!!!
b.     občerstvenie je už zabezpečené
c.     s výzdobou pomôžu aj p. Oleksová a Klimeková
d.     technické zabezpečenie – p. Šandor poskytne aparatúru, ale obsluhu a DJa si musíme zabezpečiť my žiaci.
e.     PROGRAM!!!!!! Ak sa nazberá 100 žiakov, treba premyslieť aj kvalitný program.  Je potrebné osloviť pani učiteľky hudobnej, či by so žiakmi nacvičili nejaké hudobné/divadelné číslo (zatiaľ oslovila Monika len p. Janovičovú)
Zapísala: A. Petkaničová (I. C)
Zápisnica zo žiackej rady 25. 10. 2016
Prítomní: všetci
Program: Videovizitka a zostavenie kreatívneho tímu
·       Naša škola dostala ponuku natočiť videovizitku školy od externej firmy sponzorovanej BSK. O videovizitku sa uchádza 8 škôl a z nich bude vybraných 5 škôl, pre ktoré táto firma videovizitku natočí. Vyberať sa bude podľa najkreatívnejšieho scenára, ktorý musí škola napísať.
·       Aj my sa zúčastníme „súťaže“, preto musíme zostaviť tím, ktorý napíše scenár a následne musíme vybrať herecké obsadenie:
·       Kreatívny tím:
o   režisérka: Alica Koverová (4.A)
o    kreatívny tím a herecké obsadenie: Aďa Petkaničová (1.C), Kvetka Danechová (1.C), Alica Tatranská (1.C), Alex Selimi (2.BC), Pavol Beňo (2.BC), Róbert Pohánka (2.BC), Veronika Nováková (4.A), Dominika Kráľová (4.C), Diana Felcánová (4.C)
zapísala: Alica Koverová (IV. AB)
 
Zápisnica zo žiackej rady 4. 11. 2016
Prítomní: všetci
·       Vyhodnotenie Halloweenu: sladkú odmenu dostala 2.BC, ktorá získala najviac bodov v hodnotení (22b).
·       Prezúvanie budú kontrolovať jednotliví učitelia, kto nebude prezutý, dostane zápis do triednej knihy, pretože porušuje školský poriadok.
·       18. 11. Filmové predstavenie – Operácia Anthropoid – info dostal každý do triedy.
·       Rôzne:  je potrebné vyvariť kanvicu v žiackej zóne, v 2.BC a 1.B nefunguje wifi.
·       Návrh 2.A – zorganizovať školskú Miss
Zapísala: Aďa Petkaničová (I. C)
Zápisnica zo žiackej rady 23. 11. 2016
Prítomní: všetci okrem 2.BC a 4.C
Program:
·       Ples:
o    organizátorky: Monika Tollaová (4.AB), Dominika Kráľová (4.C)
o    termín: 11.2 (sobota)
o    vstupné: max. 10 Eur
o    Dj- zabezpečí  S. Tornayová (2.A) + poprosiť pani Šandor, či by jej muž zabezpečil technické záležitosti a ozvučenie
o    výzdoba: M. Tollaová + Dominika Kráľová
o    občerstvenie: vypýtať si kontakt od p. Nikovej
o    priestory: ples sa bude konať v telocvični
·       Rôzne
o   4.AB doniesla do žiackej zóny druhú kanvicu, ktorú môžu používať všetci
o    je potrebné povedať v triedach, aby žiaci aj naďalej používali Staffino a hodnotili svojich učiteľov
o    oznam p. Brlášovej: do konca Decembra sa budú na škole zberať plastové vrchnáky z PET fliaš na dobročinný úmysel (viac info v letáku na nástenke a v triedach). Vrchnáky je potrebné nosiť do boxu pri vstupe do kancelárie p. tajomníčky)
zapísala: M. Tollaová (4.AB)
 
 
Zápisnica zo žiackej rady 24. 11. 2016
Prítomní: všetci + členovia kreatívneho tímu
Program:
1.     Voľba nového predsedu žiackej rady – nakoľko Monika Tollaová je už vo štvrtom ročníku a štvrtáci majú veľa študijných povinností, rozhodla sa zveriť predsedníctvo žiackej rady do rúk Adi Petkaničovej z 1.C.  Aďa už má skúsenosti  s vedením žiackej rady , preto bola jednohlasne zvolená za novú predsedníčku od 24. 11. 2016.
2.     Komentár k videovizitke: externá firma poslala náhľad videovizitky – názory na ňu sú rôzne: niektorí žiaci sú spokojní, iní hovoria, že je príliš dlhá a nekvalitne natočená. O videovizitke sa ešte budeme rozprávať s vedením a prehodnotíme, či ju budeme chcieť použiť a určite k nej budeme mať ešte pripomienky a požiadavky na prepracovanie.
Zapísala: D. Balogová (3.C)
Zápisnica zo žiackej rady dňa 19. 10. 2016
 
Prítomní : I. A, I. B, I. C, II. A, II. BC, III. A,  III. C, IV.AB,  IV.C
 
1.     Halloween
- 24. 10. 2016 (pondelok)
- organizátor – III. A
- bodovanie
- masky (celá trieda – 10 bodov,  polovica triedy – 5 bodov)
- výzdoba – 10 bodov
- bonusové body (triedna učiteľka v maske – 5 bodov,  zastupujúca triedna v maske – 5 bodov)
- vyhodnotenie aj fotky budú zverejnené na webe školy
 
2.     Ples
- organizátori – Monika Tollaová, Dominika Kráľová, Stephanie Tornyaiová
- cena lístka : do 10 Eur
- DJa vybaví Stephanie Tornyaiová – II. A, techniku môže zabezpečiť  muž  pani Slaninkovej (pán Šandor)
- informovať sa ako zorganizovať ples môžeme u pani Nikovej (catering, výzdoba, program,...)
 
3.     Žiacka zóna
- viacerí žiaci sa sťažujú na neporiadok – musíme si to odsledovať sami a neporiadnych žiakov nahlásiť p. Čerňanovej, títo žiaci budú mať zákaz vstupu do žiackej zóny
- jedna kanvica patrí IV. AB, ale môžu ju používať všetci
chýbajúci príbor a taniere - nesmie sa brať príbor a taniere – je potrebné ich vrátiť
- návrh – dať do žiackej zóny utierku a uterák
 
4.     Návrh – 2 až 3 mesiace na zaplatenie COMENIA – keď si to ale zoberieme, tak triedni vyzvali žiakov už v septembri, že Comenium sa bude platiť od októbra, takže už sú to 2 mesiace, ktoré sme mali na našetrenie si. V individuálnych prípadoch (ťažká finančná rodinná situácia) sa môžu žiaci dohodnúť na splátkach, resp. budú mať na zaplatenie dlhší čas.
 
5.     Používať Staffino - ale písať tam veci čo dávajú zmysel, napr. nenapísať len že bola to „super“ hodina, ale uviesť konkrétne aj prečo bola super (kvôli aktivite, metóde, ...)
 
6.     Návrh usporiadať výlet do Viedne – vianočné trhy + múzeá (zabezpečia vyučujúce NEJ)
Zapísala: Kristína Biterová III. A
Zápisnica zo žiackej rady dňa 5. 10. 2016
Prítomní: všetci
Program:
1. Nástenka žiackej rady 
2. Tematické dni
3. Zápisnica
4. Comenium
5. Iné: prezúvanie, vianočné trhy , školský ples
 
1. Tematické dni 
Halloween – október - zodpovedá III. A
Teplákový deň – november - zodpovedá I. A 
Mikulášsky deň – 6.december (utorok) zodpovedá IV. AB
Valentín –14.február (utorok) – zodpovedá I. C
Prvý apríl –apríl – zodpovedná I. B a III. C
 
2.  Nástenku Žiackej rady bude mať na starosti každá trieda nasledovne:
Október: III. A
November: I. A
December: IV. AB
Január: II. BC
Február: I. C
Marec: IV. C
Apríl: III. C
Máj: I. B
Jún: II. A
3. Zápisnicu treba poslať maximálne do dvoch dní Mgr. Čerňanovej na skontrolovanie.
4. Comenium je 40€, ktoré je potrebné zaplatiť čím skôr. Ak si to prepočítate, sú to 4€ na mesiac. Treba apelovať na každého v triede. Peniaze sú využité na skvalitnenie vyučovacieho procesu a celkovo aj na spríjemnenie chvíľ strávených v škole (kopírovanie, knižnica, technické a iné vybavenie, mydlo a toaletný papier).
5.  Iné:
- Od 01. 11. do 31. 03. je povinné prezúvanie.
- Vianočné trhy: na podnet III. C a IV. AB by sme chceli, aby sa išlo v decembri na vianočné trhy do Viedne. 
- Školský ples: chceli by sme mať ďalší ročník školského plesu vo februári, preto potrebujeme vedieť predbežný záujem. Až po zistení záujmu by sme rozbehli prípravy.
- Na chodbe, kde sú štvrtáci na dievčenskom záchode pri umývadlách nesvieti svetlo.
- Ak zaplatia všetci nadáciu, tak sa kúpia na záchody sušiče na ruky.
- Dievčatá zo IV. C by chceli zorganizovať charitatívnu akciu pre detský domov – podmienky ako aj priebeh si ešte rozoberieme na ďalšom stretnutí žiackej rady.
Zapísala: Monika Tollaová IV.AB
Zápisnica zo žiackej rady
 
Dátum: 7. 9. 2016 a 8. 9. 2016
Prítomní: všetci
Neprítomní: 0
 
Program:
1. Voľba predsedu a podpredsedu žiackej rady
2. Odsúhlasenie školského poriadku
3. Oddychový kútik pre žiakov
4. Akcia „Do školy na bicykli“
5. Aplikácia Staffino
6. Rôzne
1) Predsedom žiackej rady pre šk. rok 2016/17 je Monika Tollaová zo IV. A a podpredsedom  Šebastián Šebo z III. C.
 
2) Žiaci jednohlasne odsúhlasili školský poriadok a nenavrhli žiadne zmeny. 
 
 
3) Od tohto školského roka môžu žiaci využívať novú žiacku zónu aj s kuchynkou. Bude slúžiť žiakom denného aj diaľkového štúdia. V zóne budú mať kanvicu, mikrovlnku a teplú vodu. 
V žiackej zóne bude nainštalovaná kamera a budú platiť nasledovné práva a povinnosti:
 
Práva:
Každý žiak má právo:
- využívať počas prestávok žiacku zónu,
- konzumovať v nej jedlo a nápoje,
- používať elektrospotrebiče v zmysle bezpečnostných pokynov,
- používať pripojenie na wifi.
 
Povinnosti:
- Žiak sa zdržiava v žiackej zóne len počas prestávok a opúšťa ju ešte pred začiatkom vyučovania, aby bol po zvonení vo svojej triede. Neskorý príchod na vyučovanie sa nebude tolerovať.
- Každý žiak používa vlastnú šálku a tanierik, ktorý po použití umyje a schová do príslušnej poličky. Taktiež po sebe uprace neporiadok (utrie stôl, prípadne podlahu, ak na ňu rozleje tekutiny). Neuprataný riad bude na konci dňa vyhodený.
- Žiak narába s elektrospotrebičmi tak, aby nespôsobil zranenie sebe ani nikomu inému.
- Žiak šetrí vodu a saponát, chráni a nepoškodzuje zariadenie žiackej zóny. 
- Žiak nesedí s nápojmi ani jedlom na tulivakoch. Ak nedopatrením tulivak znečistí, zabezpečí vyčistenie na vlastné náklady.
- Žiak sa v zóne nespráva hlučne, aby nevyrušoval ostatných žiakov a učiteľov.
- Pri nerešpektovaní pravidiel sa bude postupovať podľa výchovných opatrení v školskom poriadku.
- V žiackej zóne a celej budove platí zákaz fajčenia a požívania alkoholických nápojov.
- Žiaci mladší ako 18 rokov si nemôžu pripravovať a požívať nápoje obsahujúce kofeín.
 
4) Od 19. do 30.9 sa naša škola zapojí do akcie „Do školy na bicykli“, ktorú bude mať na starosti p. Tóthová. Ak žiak 3-krát v tomto období na presun do školy použije bicykel, môže získať zelenú kartu, ktorú môže použiť proti zlej známke. Bicykle si žiaci uschovajú v átriu, ale musia si doniesť vlastné zámky na uzamknutie bicykla.
 
5) V tomto školskom roku spúšťame aplikáciu Staffino, v ktorej môžu žiaci vyjadriť svoje pochvaly alebo napísať odporúčania jednotlivým učiteľom, ako zefektívniť vyučovací proces. Jediný prístup k tejto aplikácii má p. riaditeľka, ktorá bude o pochvalách a odporúčaniach informovať jednotlivých učiteľov, avšak bez udania mena autora pochvaly alebo odporúčania, teda žiaka. Bližšie informácie na stránke našej školy.
 
6)
- zabezpečiť prístupové heslá na wifi vo všetkých sektoroch – vybaví p. Čerňanová a p. Straka
- zabezpečiť plátené utierky do žiackej zóny, aby si žiaci po sebe mohli utrieť riad 
- požiadavka zakúpiť na WC sušič na ruky
- zlepšiť čistotu na WC vo všetkých sektoroch – požiadavka na p. upratovačky ale aj ŽIAKOV
- opäť požiadavka na zrýchlenie obsluhy v bufete
Zapísala: Monika Tollaová IV.A
 

Najnovšie