SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Humánne aktivity

Humánne aktivity

2017/18    
  Červená stužka a Čisté Vianoce  
  Dni dobrovoľníctva v Hestii  
  Biela pastelka   
2016/17    
  Športové hry DSS profesora Karola Matulaya  
  Belasý motýľ  
  Športovo-vedomostný deň v Hestii  
  Deň narcisov  
  Ďakovný list z Hestie  
  Červená stužka  
  Návšteva v NTS  
  Čítanie v Hestii  
  Vianočné tvorivé dielne  
  Výzva  
  Biela pastelka  
2015/16    
  Športové hry DSS Prof. K. Matulaya  
  Deň Zeme v Hestii  
  Deň narcisov  
  Návšteva transfúznej stanice  
  Vianočný IMOBILIO Cup  
  Darovanie krvi  
  Červená stužka  
  Naši študenti v Hestii...  
  IMOBILIO a naše dobrovoľníčky  
  Biela pastelka  
  Milujem svoje mesto   
2014/15    
  Belasý motýľ  
  Narcisy  
  Darovanie krvi  
  Červené stužky  
  Projekt, ktorý nič nestojí...  
  Čítanie v Hestii...  
  Deň dobrovoľníctva  
  Župná olympiáda seniorov  
  Dni nezábudiek  
  Biela pastelka  

2013/14


 
  Narcisy  
  Veľkonočné tvorivé dielne pre seniorov  
  Veľkonočné tvorivé dielne  
  Darovanie krvi  
  Olympiáda zmyslov  
  Červené stužky  
  Nevidiaci...  
  Deň nezábudiek - Poďakovanie  
  Ekotopfilm  
  Hodina deťom  
  Svetový deň zvierat  
  Deň seniorov  
  Dve charitatívne akcie: Biela pastelka a Dni nezábudiek  
     

2012/13

   
  Darovanie krvi  
  Červené stužky - 6. ročník  
  Ďakovný list  
  Vianočné prianie  
  Hodnotiaca správa  
  Finančná správa  
     


Dni duševného zdravia   
  Biela pastelka  
     


Dni dobrovoľníctva 2012 v DSS Hestia   Fotogaléria...  
     

2011/12

Športový deň DSS K. Matulaya  

Fotogaléria 
  Otvorenie prvého ročníka  BÁBKY V MLYNE  
  Moonlight Camp 2012  
  Ďakovný list  


Žabky - ropuchy  


Tvorím, teda som Fotogaléria


Stužková slávnosť v OU Dúbravská cesta Fotogaléria

 

Vianočný koncert (Mgr.D.Brlášová) Fotogaléria 


Červené stužky                                                                 Fotogaléria  
  HIV - AIDS Prezentácia  - B. Horáčková II. A  


Biela pastelka  


Dni duševného zdravia Fotogaléria
  Svetový deň duševného zdravia  


Dni dobrovoľníctva   
  Nádej pre život  
     

2010/11

Poďakovanie Mgr. D. Brlášovej za...

 
  Biela pastelka
  Darovanie krvi  (RNDr. M. Tóthová)  
  Ekoaktivity  (RNDr. M. Tóthová)    
     

2009/10

Darovanie krvi  (RNDr. M. Tóthová)  
     

2008/09

Ropuchy  (RNDr. M. Tóthová)  
  Ekoaktivity (RNDr. M. Tóthová)  
     

2007/08

Liga za duševné zdravie - Beseda (Mgr. D. Brlášová)  
     

2006/07

Beseda s Pavlom Kandráčom (Mgr. D. Brlášová)
 


Najnovšie