SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2015/16 Matulay Sportove hry

2015/16 Matulay Sportove hry

2015/16
Športové hry  DSS  Prof. K. Matulaya
 
V utorok 7. júna 2016 sa na športovom ihrisku a v areáli DSS K. Matulaya uskutočnilo veľké športové podujatie, ktorého sa zúčastnili  nielen klienti z DSS K. Matulaya, ale aj znevýhodnení športovci z ďalších sociálnych zariadení v Bratislave.
Na tejto zaujímavej športovej akcii sa zúčastnili ako spoluorganizátori aj dvadsiati šiesti študenti z odboru pedagogické lýceum z  druhého ročníka, ktorí vypomáhali ako rozhodcovia v súťažných disciplínach, zohľadňujúcich pohybové možnosti súťažiacich. Pretekalo sa v zmiešaných štafetách na 4x50m, v behu na 100a 200m, v skoku do diaľky s rozbehom a z miesta, v hode loptičkou do diaľky. Samozrejme pre klientov s najťažším postihnutím boli pripravené výnimočné disciplíny ako je navliekanie korálok, plazenie, prekážková dráha, vešanie bielizne a pod. Všetci zúčastnení športovci napriek svojmu hendikepu súťažili s veľkým nadšením a bojovali zo všetkých síl. Naši študenti pomáhali vo všetkých disciplínach, merali výkony, upravovali prekážky a dokonca sa aj napriek veľkej horúčave sa zúčastnili behu na počesť K. Matulaya. Študenti z II. C s veľkým nadšením, ochotou a empatiou pomáhali a povzbudzovali všetkých klientov. Verím, že táto spoločná akcia všetkých vnútorne obohatila o nevšedné a zaujímavé zážitky.                                 
  Mgr. Lenka Štancelová
 
Milí priatelia z Pedagogickej a sociálnej akadémie.
 
 
 
Ďakujeme Vám za nezištnú  pomoc
pri realizácii 31. ročníka
našich Športových hier.
 
Úsmevy, priateľskosť a nadšenie,
ktoré ste si so sebou priniesli,
povzbudili pri podávaní výkonov
všetkych našich klientov.
 
Veríme,  že i pre Vás bola takáto spoločná akcia
neobvyklým zážitkom s vnútorným obohatením.
 
 
 
 
Klienti a zamestnanci DSS prof. Karola Matulaya 
                                                              
 

Najnovšie