SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2016/17 Vianocne dielne

2016/17 Vianocne dielne

2016/17 7. 12. 2016 Vianočné dielne pre všetkých
  Organizátori: 
celá III. C a výber žiakov z II. C a IV. C, t. j. celkovo 43 žiakov školy Pedagogickej a sociálnej akadémie, Bullova 2, Bratislava
 
Pozvaní hostia: 
učni Odborného učilišťa, Dúbravská cesta 1, Bratislava (40 žiakov)
žiaci 2. ročníka ZŠ Malokarpatské nám. 1, Bratislava (20 žiakov)
   Fotogaléria...
 
Tvorivé dielne sú pre našich žiakov príležitosťou prakticky si overiť vedomosti a zručnosti, ktoré si počas štúdia osvojili na odborných predmetoch. Už tradične v decembri – ako každý rok– pripravili naši žiaci odboru pedagogické lýceum pre svojich znevýhodnených rovesníkov z Odborného učilišťa a žiakov Základnej školy vianočné tvorivé dielne. Po prvý raz sa s touto aktivitou zapájame aj do Európskeho týždňa odbornosti. Táto aktivita je pre nás príležitosťou prezentovať pedagogické lýceum pred žiakmi ostatných našich odborov a školu ako celok pred učiteľmi pozvaných žiakov a sprostredkovane aj pred rodičmi a širšou verejnosťou nášho regiónu.

Prečo túto akciu pripravujú práve žiaci zo študijného odboru pedagogické lýceum? Pretože by s možným uplatnením ako pedagogickí asistenti mali vedieť pracovať a komunikovať so žiakmi s rôznymi druhmi znevýhodnenia (mentálneho, fyzického, sociálneho) a porúch učenia a správania. Hlavným cieľom pripravovaných aktivít, ktoré sú nielen kreatívne a pracovné, ale i vedomostné a logické, je pripraviť program priamo „na telo“ pre určitý druh a stupeň znevýhodnenia a zároveň s ohľadom na konkrétnych žiakov, ich vek, schopnosti a záujmy.

Výber a príprava kreatívnych nápadov bola intenzívna a dlhá, realizátori využívali teoretické poznatky i praktické zručnosti a skúsenosti z odborných predmetov i praxe. Na asi dvadsiatke stanovíšť si pozvaní hostia môžu vyrobiť kreatívne vianočné darčeky: tradičné perníčky, maľované tašky, vianočné venčeky, svietniky, náušnice, pozdravy, originálne vianočné ozdoby.

Zámerom týchto aktivít je sprostredkovať našim žiakom kontakt so špecifickou cieľovou skupinou a prostredím, v ktorom sa viacerí budú vo svojom pracovnom živote pohybovať. Chceme im umožniť, aby bol tento kontakt postupný a prirodzený, aby dokázali so znevýhodnenými deťmi primerane komunikovať, poznali ich potreby a problémy a vedeli na ne vo svojej práci reagovať a primerane ich usmerniť. Bez takýchto skúseností by naši absolventi nedokázali flexibilne reagovať na špecifické potreby konkrétneho znevýhodnenia. Výstupom nášho projektu je teoretické spracovanie charakteristiky adresáta, jeho špecifických potrieb a možností a tiež podrobný metodický postup realizácie konkrétnej aktivity s variantnou náročnosťou a záverečné zhodnotenie aktivity i celého podujatia.

Naše dielne nie sú však len o darčekoch, ktorými potešíme tvorcov i obdarovaných, ale aj o spoznávaní nových kamarátov, s ktorými by sme sa možno inak nemali možnosť zoznámiť a porozprávať. Všetkých, ktorí radi tvoria a rozdávajú radosť, pozývame: Príďte sa pozrieť, možno na budúci rok prispejete vlastným nápadom a prácou k radosti detí a mladých ľudí, ktoré žijú medzi nami, majú rovnaké problémy a starosti, len si s nimi nie vždy dokážu sami poradiť.                                                                                   
  Mgr. T. Filová 
   
   
 

Najnovšie