SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Prax_Archiv

Prax_Archiv

2015/16

   
 
Pokyny k odbornej praxi pre žiakov 3. ročníka PEL
Pokyny k odbornej praxi  pre žiakov 4. ročníka PEL
Pokyny k odbornej praxi pre žiakov 4. ročníka v ŠKD
Pokyny k odbornej praxi pre žiakov 3. ročníka v MŠ
Pokyny k opdbornej praxi pre žiakov 2. ročníka v ŠKD
Pokyny k odbornej praxi pre žiakov 1. ročníka v MŠ
Dohoda o zabezpečení odbornej praxe v ŠKD
Dohoda o zabezpečení odbornej praxe v MŠ
 
Dohoda o zabezpečení  praxe pre žiakov  PaSA v MŠ 
Dohoda o zabezpečení  praxe pre žiakov PaSA v ŠKD
Pokyny k odbornej praxi žiakov I. ročníka ŠPZ  v MŠ
Pokyny k odbornej  praxi žiakov II. ročníka ŠPZ  v ŠKD
Potvrdenie o absolvovaní odbornej praxe v MŠ
Potvrdenie o absolvovaní odbornej praxe v ŠKD
 
     
  Pokyny k odbornej praxi študentov 4. ročníka PaSA odboru animátor voľného času  
  Dohoda o zabezpečení odbornej praxe pre študentov PaSA odboru animátor voľného času  
  Pokyny k odbornej a súvislej praxi študentov 3. a 4. ročníka PaSA odboru pedagogické lýceum  
  Pokyny k učebnej praxi žiakov 3. ročníka v MŠ  
  Rozpis odbornej (učebnej) a súvislej praxe PaSA Bullova 2 BA  
     
2014/15 Pokyny k odbornej praxi žiakov 1. ročníka v MŠ  
  Pokyny k odbornej praxi žiakov 2. ročníka v ŠKD  
  Rozpis odbornej praxe v školskom roku 2014/15  
2013/14 Seminár odbornej praxe  
  Eurovea - Prvé detské mesto povolaní  


Rozpis učebnej praxe v školskom roku 2013/2014  
  DEŇ SENIOROV  

2012/13

ODBORNÁ PEDAGOGICKÁ PRAX  
  BAKIP 10  
  ODBORNÁ PRAX PEDAGOGICKÉHO LÝCEA  
  V ŠKOLE ŽIVOTA  
 
 

Najnovšie