SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2014/15 C Dotazníky

2014/15 C Dotazníky

2014/15 Dotazníky  (Questionnaire) Prezentácie (Presentation)
  Z návštevy miestnych domovov sociálnej starostlivosti, utečeneckých centier, domovov dôchodcov, sirotincov a pracovných  agentúr   
  Slovensko (Slovakia) Prezentácia - Sk 
  Poľsko (Poland) Prezentácia - Pl 
  Taliansko (Italy)  
  Maďarsko (Hungary)  
  Grécko (Greece) Prezentácia - Gr 
  Nemecko (Germany) Prezentácia - Ge
  Francúzsko (France)  
  Lotyšsko (Latvia)  Prezentácia - La
 

Najnovšie