SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Avion_Den_zupnych_skol

Avion_Den_zupnych_skol

2014/15 Štvrtý ročník Dňa župných škôl v Avione
   
2013/14 Tretí ročník Dňa župných škôl
   

2012/13

Druhý ročník Dňa župných škôl v nákupnom centre Avion
 

 Fotogaléria TU...

2011/12

 

Deň župných škôl v Bratislave.                                               Fotogaléria

Minister  školstva Eugen Jurzyca a predseda Bratislavského  samosprávneho kraja Pavol Frešo v prezentačnom stánku   Pedagogickej a sociálnej akadémie ...

13. januára 2012 sa pod záštitou Bratislavského samosprávneho kraja v nákupnom centre Avion konalo prezentačné podujatie stredných škôl, na ktorom sa zúčastnila aj naša škola. Súčasťou podujatia bola propagácia 33 škôl v pôsobnosti  BSK a bohatý sprievodný program, kde naše žiačky Annemarie Diestlerová, Romana Kráľovičová, Romana Bolerácová, Róberta Kutlíková, Laura Blechová, Ráchel Skrzypeková a Barbora Horáčková z I.A pod vedením  Mgr. D. Brlášovej predviedli svoj talent v hre na husle, saxofón, klávesy a flautu. Laura Blechová zaujala ukážkou ľudového spevu.                                                           
V rámci brífingu ministra školstva Eugena Jurzycu Nicol Hájková z III.B v propagačnom  stánku PaSA prezentovala možnosti štúdia na našej škole, úspechy našich žiakov v medzinárodných projektoch a sme veľmi radi, že sme sa mohli pochváliť aj úspechmi našich pedagógov pri tvorbe odborných učebníc. V neformálnom rozhovore s pánom ministrom sa žiačky dozvedeli, že sídlo našej školy -Bullova ulica je rodiskom pána ministra a tak záver stretnutia bol veľmi príjemný, spojený s odovzdaním prezentačných výrobkov z vosku a fotopohľadníc, ktoré vyrobili žiaci pod vedením Mgr. T. Filovej.
 
Všetkým žiakom a pedagógom patrí vďaka za prípravu a úspešnú reprezentáciu školy.
 
Mgr. Mária Niková
 

Najnovšie