SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2013/14 Avion

2013/14 Avion

2013/14 3. ročník Dňa župných škôl v Avione
 
24. 1. 2014 sa žiaci a učitelia našej školy zúčastnili propagačného podujatia organizovaného Bratislavským samosprávnym krajom „Deň župných škôl“. Cieľom už tretieho ročníka podujatia bolo priblížiť budúcim stredoškolákom a  širokej verejnosti možnosti štúdia na jednotlivých stredných školách.
Naši zástupcovia – žiaci 4. B triedy spolu s pedagógmi priblížili návštevníkom zameranie jednotlivých študijných odborov, podmienky  prijatia na štúdium, rozsah vyučovacích predmetov, možnosti mimoškolských aktivít žiakov ako aj možnosti účasti žiakov na projektových aktivitách. Súčasťou propagácie boli aj prospekty a videoprezentácia našej školy.
  Mgr. Mária Niková
  Fotogaléria...
   
 

 
 

Najnovšie