SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2014/15 Avion

2014/15 Avion

2014/15 Deň župných škôl v AVIONE
 
Dňa 23.1.2015 sa naša škola zapojila do prezentačnej aktivity Bratislavského samosprávneho kraja, na ktorej sa prezentovali stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti župy. Miestom celodenného podujatia bolo nákupné centrum AVION, kde naši žiaci a pedagógovia prezentovali možnosti štúdia na Pedagogickej a sociálnej akadémii so sídlom na Bullovej 2 v Bratislave.
Učitelia a žiaci sprostredkovali záujemcom zo základných škôl informácie o obsahu štúdia v jednotlivých študijných odboroch, o podmienkach prijatia na stredoškolské štúdium a organizovaných mimoškolských a projektových aktivitách školy.
Zúčastneným žiakom aj pedagógom patrí poďakovanie za vzornú reprezentáciu školy.
  Mgr. Mária Niková
   Fotogaléria...
 
 

Najnovšie