SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

ČO JE NOVÉ V lll. D?
zdroj: SOŠPg

ČO JE NOVÉ V lll. D?

Triedny časopis

Žiaci z tejto triedy využili informácie o jednotlivých útvaroch publicistického štýlu, ktoré získali na hodine SJL na tvorbu správ, interview, fejtónov, (video)reportáží či fotopríbehov, v ktorých zaznamenali udalosti, ktoré zažili (vymysleli) na exkurzii v Čechách a tí nešťastníci, ktorí ochoreli a nevycestovali spracovali udalosti, ktorými žili doma. 

Ak chcete vedieť viac, začítajte sa do triedneho časopisu lll. D, ktovie, možno o niektorých autoroch ešte budeme počuť... (upozornenie na záver, na gramatike ešte popracujeme🙂) 

T. Filová

Fejton Michal Letko

Fotopríbeh z exkurzie

Interview s triednou

Interview p. Mikešová

Môj prvý pád na motorke

Návšteva našich českých bratov

Reportáž Exkurzia Brno

Reportáž Radka V.

Z domova Barbora

Videoreportáž z exkurzie Brno

Najnovšie