SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2014/15 C_Comenius_Madarsko

2014/15 C_Comenius_Madarsko

2014/15
Záverečné stretnutie účastníkov projektu v Maďarsku 31. 5 – 6.6. 2015
  Záverečné správy...
 
Krajina rovná ako dlaň, množstvo zelene, tiché čisté rovné ulice s cyklistickými chodníkmi, množstvo kaviarničiek, ochotní ľudia a srdeční hostitelia – tak nás privítalo malé kúpeľné mestečko Gyula. Naša hostiteľská škola v maďarskej Gyule sídli v dvoch budovách, ide vlastne o dve školy spojené v jednej inštitúcii s dlhým názvom takmer na dva riadky. Prvá, ktorú sme navštívili nesie meno známeho maďarského fyzika, miestneho rodáka Zoltána Altánosa, leží na okraji mesta, je to už staršia menšia budova s veľkým trávnatým dvorom a kostolnou vežou za školou. Druhá škola A. Dürera sa nachádza v centre mesta.
            Prvý deň sa začal slávnostným koncertom v škole Z. Altánosa, predviedla sa dychovka zložená z 22 dvoch študentov školy, folklórna tanečná skupina, divadlo, karate. Potom sme sa žiaci aj učitelia, už tradične vzhľadom na množstvo, rozdelili na dve skupiny. Postupne sme absolvovali zábavnú lekciu maďarských fráz a jazykolamov a prehliadku malého národopisného múzea s izbou národov EU. Poobedie bolo pracovné: učitelia pracovali na záverečnej správe,  kontrolovali výstupy z jednotlivých mobilít a žiaci nacvičovali flashmob na záverečný deň.
            Druhý deň začal oficiálnym prijatím účastníkov projektu starostom Gyuly, pokračoval prehliadkou mesta a malej historickej čokoládovne. Druhá škola, ktorú sme v utorok navštívili nesie meno nemeckého renesančného maliara Albrechta Dürera, ktorý pochádza z Gyuly (jeho podobizeň – žiacku kópiu autoportrétu nájdete medzi fotografiami). Poobedie bolo opäť pracovné, učitelia pracovali na záverečnej správe a žiaci v medzinárodných skupinách mali za úlohu priradiť jazyk účastníkov projektu do spoločných jazykových rodín: „Patrí slovenčina do jednej skupiny s maďarčinou či poľštinou? A lotyština?“ Záver dňa pre žiakov patril znova nácviku spoločného flashmobu.
            Tretí deň – streda, navštívili sme miestny stredoveký hrad a na vlastnej koži sme zažili, ako sa cítili ľudia v renesančných odevoch pri teplote okolo 33°C. Ale ani teplota nám neubrala z nálady a zábavy, ktorú sme si užili pri fotení. Zážitkovú prehliadku hradu zakončila tvorivá dielňa s vlastnoručnou výrobou malého stredovekého kódexu. Poobedie sme vďaka horúčavám relaxovali v miestnych termálnych kúpeľoch.
            Štvrtý deň, doobedie sme strávili v zábavnom parku žiaci a aj niektorí učitelia si vyskúšali jazdu na motokárach. Presnosť mierenia a námaha pri napínaní luku nerobila žiaden problém. Sila svalov a odvaha pri lezení do výšok nechýbala žiakom. Adrenalínovému zjazdu na lane ponad rybníček neodolali takmer všetci. Extrémna horúčava na toto ročné obdobie nám náladu neskazila. Poobedie už tradične patrilo práci – generálke záverečnej reči žiakov a flashmobu.
             Piaty deň – sa niesol v slávnostnom duchu. Všetci sme sa stretli na námestí. Oficiálny príhovor hlavného koordinátora projektu P. Posnika, žiaci s namaľovanými vlajkami na lícach zatancovali flashmob a predniesli záverečné príhovory, ktoré si pripravili počas predchádzajúcich dní. Na záver divákom rozdávali letáky o predchádzajúcich dvojročných aktivitách nášho projektu.
            Večer sme sa stretli znova na záverečnej party. Začala spontánnym nácvikom maďarských ľudových tancov, veľa zábavy vyvolala snaha o zdanlivo jednoduché - zosúladiť pohyby rúk s aktivitami nôh. Spoločné krájanie torty, a slávnostné rozdávanie certifikátov - na mnohých tvárach sa objavili slzy. Počas dvoch predchádzajúcich rokov vznikli priateľstvá medzi učiteľmi, ktorí sa na príprave projektu a organizovaní jednotlivých mobilít podieľali, ale aj  viacerí žiaci sa už poznali z predchádzajúcich stretnutí. Dojímavé lúčenie, zajtra odchádzame, ale všetci dúfame, že sa možno ešte niekedy v inom projekte stretneme.
            O prínose projektu pre žiakov niet pochýb – zdokonaľovali sa v komunikačných aj sociálnych zručnostiach. Pre mňa ako učiteľa to bola úžasná skúsenosť, možnosť spoznať sa s ľuďmi svojej profesijnej orientácie, porovnávať podmienky štúdia a kritériá práce so žiakmi, vidieť školy rôzneho zamerania v iných európskych štátoch a vôbec vidieť našich žiakov vystupovať pred medzinárodným publikom s ich vlastnými prezentáciami a projektmi (ktoré často nevznikali ľahko).
  Poster TU...
   Mgr. T. Filová
   
 
 
 
   

Najnovšie