SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Zmluvy

Zverejňovanie zmlúv:


https://vucba-dokumenty.assecosolutions.sk/30775361/zmluvy/

 
2020/21
Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny na rok 2021
Zmluva o dielo - Výmena okien v pavilónoch B a F na 1. NP
Zmluva o partnerstve - IT Akadémia
Zmluva o spolupráci v programe Teach for Slovakia
Dohoda o spolupráci s Kolégiom Antona Neuwirtha
Zmluva o poskytovaní služieb Virtuálnej knižnice

2019/20Zmluva č. 2020 - Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov - 1. časť
Zmluva č. 2020 - Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov - 2. časť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - výmena okien (6. 4. 2020)
Zmluva o dielo - Výmena okien (4. 2. 2020)
Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 3
Príloha č. 4
Príloha č. 5
Príloha č. 6
Dodatok k zmluvám o dodávke elektriny na rok 2020
Zmluva č. 1/2019 o nájme nebytového priestoru
2018/19Zmluva o dielo - Oprava prepadnutej podlahy a výmena splaškovej kanalizácie v pavilóne A v objekte školy
Prílohy
Zmluva o servisno-materiálovom zabezpečení kopírovacieho zariadenia
Zmluva na poskytnutie služby - Zmluva o dielo - Projektové práce pre investičný projekt "Zateplenie školy s výmenou okien a dverí a hydraulickým vyregulovaním UK - 1. časť - strany 1-12
Zmluva na poskytnutie služby - Zmluva o dielo - Projektové práce pre investičný projekt "Zateplenie školy s výmenou okien a dverí a hydraulickým vyregulovaním UK - 2. časť - strany 13 - 24
Zmluva o dodávke stravy
Zmluva o zabezpečení odbornej pedagogickej praxe
Dodatok č. 3 k zmluve č. 5/2011 - Stomatologická ambulancia
 Zmluva č. 1/2018 o nájme nebytového priestoru s Mestskou časťou Bratislava - Dúbravka (Materská škola - centrum pre pedagogickú prax)  
2017/18Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
Zmluva o spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu pre MŠ
  Zmluva o dodávke plynu pre MŠ  
  Zmluva o dielo (materská škola) - 1. časť  
  Zmluva o dielo (materská škola) - 2. časť  
  Dodatok č. 1 k zmluve o dielo (materská škola)  
  Dodatok č. 1 k zmluve o bežnom účte  
  Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia  
  Dodatok č. 2 o dodávke a odbere tepla  
  Dodatok č. 2 Zmluvy o poskytovaní účtovných služieb   
  Zmluva o dodávke stravy  
  Zmluva č. 2/2017 o nájme nebytových priestorov pre bufet  
Vypovedanie zmluvy č.2/2017
 
2016/17  Zmluvu o dielo rekonštrukcia priestorov Pasa na MŠ:                      1. časť 2.časť
  Dodatok k Zmluve o poskytovaní účtovných služieb  
  Dodatok č. 3 k zmluve o spolupráci a praktickej výučbe ... s PFUK Komenského  
  Zmluva o dielo - "Moja stredná škola"  
  Darovacia zmluva (Centrum vedecko-technických informácií SR)  
  Dodatok k  zmluve o dodávke elektriny na rok 2017   
  Zmluva o užívaní webovej aplikácie STAFFINO  
2015/16  Zmluva č. 1/2016 O nájme nebytových priestorov (Pekáreň)  
  Zmluva č.1/2015 O nájme nebytových priestorov (Bufet)  
  Zmluva č.2/2015 O nájme nebytových priestorov (Jedáleň)  
  Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu:  
  Členstvo v Klube združenia DOFE SK  
  Zmluva o spolupráci a licencia (9 strán):  
 
Str. 1 Str. 2 Str. 3 Str. 4 Str. 5 Str. 6 Str. 7 Str. 8 Str. 9
 
2014/15  Dodatok č. 6 - Poplatky za stravu  
  Zmluva o poskytovaní účtovných služieb č. 1/2014  
  Dodatok K zmluve o dodávke elektriny na rok 2016   
  Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 86/2015 (NÚCEM)  
  Zmluva o poskytovaní služieb s BAIT s.r.o. (webstránka)  
  Zmluva o splupráci s TransData s.r.o. (ISIC)  
  Dodatok č. 6 k poplatkom za stravu
 
  Dodatok k Zmluve Rudolf Polák - RP - Flamecontrol, s.r.o. (zmena názvu)  
2013/14  Dodatok č. 1 K zmluve  o dodávke a odbere tepla  
  Dodatok č. 2 K Zmluve č. 5/2011 - Stomatologická ambulancia  
  Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu  
  Darovacia zmluva Pitná fontána   
  ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU - Školské partnerstvá Comenius – multilaterálne v rámci Programu celoživotného vzdelávania COMENIUS  
2012/13 Dodatok č. 2/2013 - Peter Jaký, SSOŠV    

 

NÚCEM - O rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu  
  Dodatok k zmluve o dodávke elektriny  
  Zmluva o dodávke čistiacich prostriedkov  
  Zmluva o poskytovaní služby - servisu a správa počítačovej siete   
  Zmluva o dodávke tonerov  
2011/12 Dodatok 1/2012 - Bufet I.E.G. Igor Goruša    
  Zmluva 1/2012 - Služobný byt   
  Zmluva č. 1/2011 Bufet - I.E.G. Igor Goruša   
  Zmluva č. 2/2011 - Výdaj stravy   
  Dodatok č. 1/2011 - Peter Jaký, SSOŠV   
  Zmluva č. 4/2011- Peter Jaký, SSOŠV   
  Zmluva č. 5/2011 - Stomatologická ambulancia  
2010/11 Zmluva č. 5/2010 - PORS WEST  

 

Najnovšie