SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Súťaž o logo

Súťaž o logo

Medzinárodná súťaž o logo projektu Comenius

 • Všetci študenti – účastníci projektu z každej partnerskej školy sa môžu zúčastniť tejto súťaže.
 • Každý účastník môže prezentovať max. 2 návrhy.
 • Návrhy musia vyjadrovať niektoré z najdôležitejších aspektov  projektu ako napr. medzikultúrna výmena, komunikácia medzi troma krajinami, priateľstvo, tolerancia, jazyky, EU, v súlade s témou projektu a zároveň ako reprezentácia 3 krajín (Veľká Británia, Slovensko a Poľsko).
 • Dôležitá je kvalita a inovačné prístupy.
 • Návrhy musia byť jednoduché na reprodukciu v rôznych materiáloch (napr. papier, internet atď.).
 • Techniky sú ľubovolné ( v prípade, že je to na papieri, musí to byť papier veľkosti A4).
 • Študenti odovzdávajú návrhy učiteľovi zodpovednému za projekt s osobnými údajmi ako je meno, priezvisko, trieda - do 25.10.2010
 • Učitelia každej školy, ktorí sa zúčastňujú projektu, vyberú 10 návrhov na logo.
 • Partnerské školy dostanú 10 najlepších návrhov loga z iných škôl a tie budú odprezentované na školských webových stránkach a na nástenke o programe Comenius (bez mena alebo krajiny pôvodu, očíslované od 1-20).
 • Študenti budú môcť hlasovať o víťazné loga do12.11.2010.
 • Každý študent bude môcť hlasovať iba pre jeden návrh(a iba raz).
 • Školskí koordinátori projektu oznámia víťaza súťaže o medzinárodné logo 16.11.2010.
 • Víťazné logo sa bude používať ako symbol projektu na všetkých dokumentoch a projektových materiáloch.

 
 

Najnovšie