SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Plavecký výcvik
zdroj: SOŠPg

Plavecký výcvik

I. A a I. DE triedy

Dňa 1., 2. a 7. 6. 2023 sa uskutočnil plavecký výcvik I. A triedy a 27. – 29. 6. 2023 sa uskutočnil výcvik I. DE triedy. Žiaci sa počas kurzu pod vedením učiteľov Tv zdokonaľujú v technike plaveckých spôsobov – prsia, kraul, motýlik, znak + plavecká obrátka a skoky do vody. Skoky do vody sú po počiatočných obavách žiakov veľmi obľúbené, okrem šípky je to panák, bomba, salto. 😊

Praktická príprava je doplnená o teoretické vedomosti z jednotlivých plaveckých spôsobov, o organizáciu plaveckých kurzov, plavecké hry vo vode, význam plávania – teda informácie, ktoré sa žiakom do budúcej profesie určite zídu.

Nálada a ohlasy na realizáciu kurzov sú u žiakov pozitívne, čomu sa aj my telocvikári tešíme.

Spracovala: Šajdíková

Plavecký výcvik 2023 (13 obrázkov v galérii)

Najnovšie